Počet liekov na B je 197 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+; ; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  773,13  0,00 
  Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+och; ; HEM,ONK; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 240,00   náhrada  1 130,64  0,00 
  Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 30,00   náhrada  155,88  14,55 
  Biomin H; plv por 30x3 g (vre.papier/PE); voľnopredajný; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 66,59   náhrada  5,83  1,24 
  Biomin H; plv por 90x3 g (vre.papier/PE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 199,76   náhrada  17,12  3,34 
  Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/10 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/20 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 120,00   náhrada  516,00  0,00 
  Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/30 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM,NEF,ONK,PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  774,00  0,00 
  BISEPTOL 120; tbl 20x120 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 1,25   náhrada  0,95  0,45 
  BISEPTOL 480 ; con inf 10x5 ml; na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 1,00   náhrada  18,38  0,47 
  BISEPTOL 480; tbl 28x480 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 7,00   náhrada  3,74  0,93 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,85  1,94 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 25,00   náhrada  6,43  3,25 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,15  1,71 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 60,00   náhrada  5,62  2,74 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,71  0,87 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 60x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,59  0,91 
  Bisomerck 10; tbl flm 30x10 mg; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  4,56  3,12 
  Bisomerck 5; tbl flm 30x5 mg; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  2,30  1,46 
  Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg; tbl flm 30x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  3,99  2,73 
  Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg; tbl flm 30x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  4,59  2,91 
  Bisoprolol Medreg 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,00  0,16 
  Bisoprolol Vitabalans 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,12  0,68 
  Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  4,65  1,85 
  Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,23  0,39 
  Bisoprolol-ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,17  0,73 
  Bisoprolol-ratiopharm 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,05  0,21 
  BISTON; tbl 50x200 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N03AF01=Karbamazepin (GP NIE) 10,00   náhrada  5,63  1,40 
  BITAMMON; plv sus 1x70 ml/3,5 g (fľ.tmavá); na recept; ATC=J01CR04=Sultamicilin (GP ANO) 2,33   náhrada  7,21  2,06 
  BITAMMON 375; tbl obd 2x7x375 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01CR04=Sultamicilin (GP ANO) 3,50   náhrada  8,53  2,13 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,28 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,56 
  Blemaren N; tbl eff 100(4x25) (tuba PP); na recept; ATC=G04BC=Rozpus?adla mocovych kamenov (GP NIE) 30,00   náhrada  29,73  3,57 
  BLINCYTO 38,5 mikrogramov prášok na prípravu infúzneho koncentrátu a roztok na prípravu infúzneho roztoku; pci ssi 1x38,5 µg + 10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC19= () 2,06   náhrada  2 594,11  0,00 
  Blitzima 100 mg infúzny koncentrát; con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,REU; ind.obm.,ZP ATC=L01XC02=Rituximab (GP NIE) 2,33   náhrada  295,60  0,00 
  Blitzima 500 mg infúzny koncentrát; con inf 1x50 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,REU; ind.obm.,ZP ATC=L01XC02=Rituximab (GP NIE) 5,81   náhrada  738,87  0,00 
  Bloonis 10 mg; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 28,00   náhrada  3,72  0,00 
  Bloonis 20 mg; tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 56,00   náhrada  12,26  4,81 
  Bloonis 5 mg; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 14,00   náhrada  3,07  0,00 
  Bondulc 40 mikrogramov/ml; int opo 1x2,5 ml (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EE04=Travoprost (GP NIE) 25,00   náhrada  7,38  3,13 
  Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blis.Alu/Alu); na recept; END,INT,KLF,ORT,REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  34,82  20,42 
  Bonviva 3 mg injekčný roztok; sol inj 1x3 ml/3 mg (skl.napln.striek.); na recept; END,ORT,REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 0,75   náhrada  33,76  7,84 
  Boostrix; sus inj 1x0,5 ml (striek.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=J07AJ52=Vakcina proti pertussis (acelularna), purifikovany antigen, kombinacie s toxoidmi (GP NIE) 1,00   náhrada  16,51  13,21 
  Boostrix Polio; sus inj 10x0,5 ml (striek.skl.napl.s ihlou); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07CA02=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, detskej obrne (GP NIE) 10,00   náhrada  217,93  0,00 
  Bortega 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.skl.inj.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  145,89  0,00 
  Bortezomib Accord 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  429,63  0,00 
  Bortezomib Glenmark 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  429,63  0,00 
  Bortezomib Pharmevid 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  453,42  23,79 
  Bortezomib Sandoz; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  429,63  0,00 
  Bortezomib STADA; sol inj 1x3,5 mg/1,4 ml (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  Bosentan Accord 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  725,43  0,00 
  Bosentan Accord 62,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x62,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 14,00   náhrada  378,98  0,00 
  Bosentan Mylan 125 mg; tbl flm 56x125 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  892,86  167,41 
  BOTOX 100 Allergan Units; plv ino 1x10 ml/100 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU,OPH,URO; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 1,00   náhrada  158,14  0,00 
  Braftovi 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE46= () 3,11   náhrada  611,95  0,00 
  Braftovi 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 42x75 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE46= () 7,00   náhrada  1 344,93  0,00 
  Bramitob; sol neb 56x4 ml/300 mg (amp.PE jednodávk.); na recept; ALG,TRN; ind.obm.,ZP ATC=J01GB01=Tobramycin (GP NIE) 28,00   náhrada  1 376,21  0,00 
  Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60x375 µg/1 dávka (inh.plast./nehrdz.oce; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB05= () 30,00   náhrada  35,15  0,68 
  Brieka 150 mg; cps dur 56x150 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Brieka 300 mg; cps dur 56x300 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  15,73  0,83 
  Brieka 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  0,25 
  Brilique 90 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(4x14)x90 mg (blis. PVC/PVDC/Al-kalend.b; na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC24= () 28,00   náhrada  64,74  5,16 
  Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  52,37  5,30 
  BRIMONAL 0,2 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 50,00   náhrada  10,10  0,75 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,67  0,00 
  BRINAVESS 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x25 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C01BG11= () 1,00   náhrada  449,61  0,00 
  Brintellix 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06AX26= () 28,00   náhrada  26,68  3,47 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  4,47  0,07 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  13,43  0,23 
  Briviact 10 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x300 ml/3 g (fľ.hnedá jant.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 30,00   náhrada  95,38  0,00 
  Briviact 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 56,00   náhrada  89,73  0,00 
  Briviact 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 14,00   náhrada  89,73  0,00 
  Briviact 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 28,00   náhrada  85,48  0,00 
  Briviact 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 42,00   náhrada  91,84  0,00 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 1x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  6,63  2,23 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  16,43  3,23 
  BRONCHO-VAXOM pre deti ; cps dur 30x3,5 mg; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  13,65  3,41 
  BRONCHO-VAXOM pre deti; plv por 1x30 vreciek; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  16,60  4,15 
  BRONCHO-VAXOM pre dospelých ; cps dur 30x7 mg; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  18,05  4,51 
  Brufen 600; gra eff 20x600 mg (vre.papier/PE/Al/PE); na recept; ATC=M01AE01=Ibuprofen (GP ANO) 10,00   náhrada  3,77  3,13 
  BRUFEN RETARD 800 mg; tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC); na recept; ATC=M01AE01=Ibuprofen (GP ANO) 20,00   náhrada  4,65  3,37 
  BUCCOLAM 10 mg orálny roztok; sol ora 4x2 ml/10 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,67   náhrada  86,94  0,00 
  BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok; sol ora 4x0,5 ml/2,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 0,67   náhrada  86,94  0,00 
  BUCCOLAM 5 mg orálny roztok; sol ora 4x1 ml/5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 1,33   náhrada  86,94  0,00 
  BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok; sol ora 4x1,5 ml/7,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,00   náhrada  86,94  0,00 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávo (náplň PS/PP+pomôcka Novolizer); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  18,65  5,30 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávok (náplň PS/PP); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  16,90  3,55 
  Budenofalk 3 mg gastrorezistentné kapsuly; cps ent 50x3 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 16,67   náhrada  41,23  0,41 
  Budenofalk rektálna pena; spm rec 1x14 dávok/28 mg (nád.Al.tlak.); na recept; GER,GIT,INT; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 14,00   náhrada  64,40  0,00 
  Budiair 0,2 mg; sol inh 1x11,2 ml/200 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  13,31  0,00 
  Bupretec 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG,GER,NEU,ONK,ORT,PLM,REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 83,33   náhrada  17,24  0,00 
  Bupretec 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn; na recept; AGG,GER,NEU,ONK,ORT,PLM,REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 125,00   náhrada  24,50  0,00 
  Bupretec 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG,GER,NEU,ONK,ORT,PLM,REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 166,67   náhrada  31,45  0,00 
  Bupropion Neuraxpharm 300 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 30x300 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  15,96  2,22 
  Buscopan; sol inj 5x1 ml/20 mg (amp.skl.); na recept; ATC=A03BB01=Butylskopolamin (GP ANO) 1,67   náhrada  2,86  0,00 
Strana č.
< späť  tam >