Počet liekov na B je 197 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Balcoga 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=G04BE03=Sildenafil (GP NIE) 30,00   náhrada  143,74  0,00 
  Balneum Hermal F; add bal 1x500 ml (fľ.PVC); voľnopredajný; ATC=D02AC=M?kky parafin a tuky (GP NIE) 500,00   náhrada  9,17  0,00 
  Balneum Hermal Plus; add bal 2x500 ml (fľ.PVC); voľnopredajný; ATC=D02AC=M?kky parafin a tuky (GP NIE) 1 000,00   náhrada  17,60  0,00 
  BCG-medac; plv suf 1x1 set (1xliek.inj.skl.+1x50 ml disp.pros; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L03AX03=BCG vakcina (GP NIE) 1,00   náhrada  164,78  0,00 
  BELODUT; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  33,37  0,00 
  Belokast 5 mg; tbl mnd 28(2x14)x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 14,00   náhrada  6,14  0,00 
  BELORETIN 10 mg; cps mol 30 (2x15) x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  7,95  0,00 
  Bendamustine Glenmark 2,5 mg/ml; plc ifo 5x25 mg (liek.inj.skl.jantárová); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 2,14   náhrada  124,88  0,00 
  BENEMICIN 150 mg; cps dur 100x150 mg (fľ.PP); na recept; INF, TRN; ind.obm. ATC=J04AB02=Rifampicin (GP ANO) 25,00   náhrada  13,56  0,00 
  BENEMICIN 300 mg; cps dur 100x300 mg (fľ.PP); na recept; INF, TRN; ind.obm. ATC=J04AB02=Rifampicin (GP ANO) 50,00   náhrada  19,59  0,00 
  Benlysta 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 4x1 ml/200 mg (striek.inj.skl. v napl.pere; na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA26= () 28,00   náhrada  909,96  0,00 
  Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x400 mg (liek.inj.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA26= () 15,60   náhrada  499,22  0,00 
  BENOXI 0,4 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01HA02=Oxybuprokain (GP NIE) 10,00   náhrada  2,78  0,00 
  Beovu 120 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,165 ml/19,8 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA06= () 1,00   náhrada  568,06  0,00 
  Berinert 500 IU; plv iio 1x500 IU+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; ALG; ind.obm.,ZP ATC=B06AC01= () 1,00   náhrada  511,15  0,00 
  Beriplex 500 IU; plv iol 1x500 IU+1x20 ml solv (liek.inj.skl.+liek.; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD01=Koagulacne faktory IX., II.,VII. a X. v kombinacii (GP NIE) 1,00   náhrada  225,10  0,00 
  BESPONSA 1 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x1 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FB01= () 1,00   náhrada  10 304,55  0,00 
  Betaferon 250 mikrogramov/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 15x300 µg (liek.inj.skl.+1,2 ml solv.-napl; na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L03AB08=Interferon beta-1b (GP NIE) 30,00   náhrada  545,35  0,00 
  Betahistin Actavis 16 mg; tbl 60x16 mg; na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 40,00   náhrada  3,23  0,00 
  Betmiga 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x50 mg (blis.Al/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD12= () 30,00   náhrada  29,79  0,00 
  BETOPTIC; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01ED02=Betaxolol (GP NIE) 25,00   náhrada  3,06  0,00 
  Bevimlar 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Bevimlar 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  41,15  0,00 
  Bevimlar 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Bevimlar 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Bevimlar 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Bicacel 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 90,00   náhrada  39,68  0,00 
  Bicagelan 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,04  0,00 
  Bicalutamide Pharmevid 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,04  0,00 
  Bicalutamid-Teva 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,07  0,00 
  Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/200 mg/25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR20= () 30,00   náhrada  684,95  0,00 
  Bilastin STADA 20 mg tablety; tbl 50x20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=R06AX29= () 50,00   náhrada  6,17  0,00 
  Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x3 ml (fl.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EE03=Bimatoprost (GP NIE) 30,00   náhrada  5,10  0,00 
  Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x3 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EE03=Bimatoprost (GP NIE) 90,00   náhrada  15,30  0,00 
  Bimzelx 160 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x1 ml/160 mg (pero napl.); na recept; DER; ind.obm.,ZP ATC=L04AC21= () 56,14   náhrada  1 851,58  0,00 
  Binabic 150 mg; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 84,00   náhrada  37,04  0,00 
  Binabic 150 mg; tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 294,00   náhrada  129,65  0,00 
  Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  773,13  0,00 
  Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+och; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 240,00   náhrada  1 130,64  0,00 
  Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/10 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/20 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 120,00   náhrada  516,00  0,00 
  Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/30 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  774,00  0,00 
  Bitinex 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Bitinex 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,48  0,00 
  Bitinex 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  41,50  0,00 
  Bitinex 40 mg; cps dur 28x40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,72  0,00 
  Bitinex 60 mg; cps dur 28x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,80  0,00 
  BLINCYTO 38,5 mikrogramov prášok na prípravu infúzneho koncentrátu a roztok na prípravu infúzneho roztoku; pci ssi 1x38,5 µg + 10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FX07= () 2,06   náhrada  2 378,24  0,00 
  Bloonis 10 mg; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 28,00   náhrada  3,72  0,00 
  Bonaxon; cps dur 28x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA27= () 28,00   náhrada  836,40  0,00 
  Boostrix Polio; sus inj 10x0,5 ml (striek.skl.napl.s ihlou); na recept; ALG, INF, PED; ind.obm. ATC=J07CA02=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, detskej obrne (GP NIE) 10,00   náhrada  224,33  0,00 
  Bortezomib Accord 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,05  0,00 
  Bortezomib Reddy 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,05  0,00 
  Bosentan Accord 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  657,02  0,00 
  Bosentan Accord 62,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x62,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 14,00   náhrada  378,98  0,00 
  BOTOX 100 Allergan Units; plv ino 1x10 ml/100 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU, OPH, URO; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 1,00   náhrada  153,76  0,00 
  Braftovi 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EC03= () 3,11   náhrada  574,04  0,00 
  Braftovi 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 42x75 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EC03= () 7,00   náhrada  1 229,31  0,00 
  Bramitob; sol neb 56x4 ml/300 mg (amp.PE jednodávk.); na recept; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J01GB01=Tobramycin (GP NIE) 28,00   náhrada  1 375,48  0,00 
  Brieka 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  46,54  0,00 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,67  0,00 
  Brimonidin/timolol Olikla 2 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 88,23   náhrada  14,52  0,00 
  BRINAVESS 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x25 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C01BG11= () 1,00   náhrada  449,61  0,00 
  Briviact 10 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x300 ml/3 g (fľ.hnedá jant.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 30,00   náhrada  86,45  0,00 
  Briviact 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 56,00   náhrada  83,41  0,00 
  Briviact 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 14,00   náhrada  83,33  0,00 
  Briviact 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 28,00   náhrada  80,93  0,00 
  Briviact 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 42,00   náhrada  87,74  0,00 
  BUCCOLAM 10 mg orálny roztok; sol ora 4x2 ml/10 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,67   náhrada  67,54  0,00 
  BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok; sol ora 4x0,5 ml/2,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 0,67   náhrada  72,72  0,00 
  BUCCOLAM 5 mg orálny roztok; sol ora 4x1 ml/5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 1,33   náhrada  67,54  0,00 
  BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok; sol ora 4x1,5 ml/7,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,00   náhrada  67,54  0,00 
  Budenofalk rektálna pena; spm rec 1x14 dávok/28 mg (nád.Al.tlak.); na recept; GER, GIT, INT; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 14,00   náhrada  64,40  0,00 
  Budiair 0,2 mg; sol inh 1x11,2 ml/200 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  13,31  0,00 
  Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x20ml/100 mg (amp.PP v blistri); na recept; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 200,00   náhrada  13,20  0,00 
  Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x20ml/100 mg (amp.PP); na recept; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 200,00   náhrada  13,20  0,00 
  Bupretec 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 83,33   náhrada  17,24  0,00 
  Bupretec 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn; na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 125,00   náhrada  23,90  0,00 
  Bupretec 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 166,67   náhrada  31,45  0,00 
  Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  Balneum Hermal; add bal 1x500 ml (fľ.PVC); voľnopredajný; ATC=D02AC=M?kky parafin a tuky (GP NIE) 500,00   náhrada  10,04  0,04 
  Bendamustine Glenmark 2,5 mg/ml; plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl.jantárová); voľnopredajný; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 8,58   náhrada  499,58  0,05 
  Bilastin STADA 20 mg tablety; tbl 30x20 mg (blis.Al/Al); voľnopredajný; ATC=R06AX29= () 30,00   náhrada  3,82  0,10 
  BETOPTIC S; int opu 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01ED02=Betaxolol (GP NIE) 25,00   náhrada  3,23  0,15 
  BERODUAL N; sol inh 1x10 ml/200 dávok (obal kovový); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AL01= () 33,33   náhrada  7,41  0,18 
  Bisoprolol-ratiopharm 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,05  0,21 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  13,43  0,23 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,28 
  Betaxolol Medreg 20 mg; tbl 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB05=Betaxolol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,33  0,36 
  Budenofalk 3 mg gastrorezistentné kapsuly; cps ent 50x3 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 16,67   náhrada  41,23  0,41 
  BISEPTOL 100 mg/20 mg; tbl 20x120 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 1,25   náhrada  0,95  0,45 
  Betahistin Viatris 24 mg; tbl 50x24 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 50,00   náhrada  4,55  0,50 
  BELOGENT; ung der 1x30 g (tuba Al); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07CC01=Betametazon a antibiotika (GP NIE) 30,00   náhrada  3,46  0,55 
  Belokast 10 mg; tbl flm 28(2x14)x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  5,39  0,55 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,56 
  Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60x375 µg/1 dávka (inh.plast./nehrdz.oce; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB05= () 30,00   náhrada  32,81  0,65 
  Beloderm lotion; liq der 1x50 ml/25mg (fľ.PE); na recept; ALG, DER; ATC=D07AC01=Betametazon (GP NIE) 50,00   náhrada  4,38  0,68 
  Beloderm ; crm der 1x30 g (tuba Al); na recept; ALG, DER; ATC=D07AC01=Betametazon (GP NIE) 30,00   náhrada  2,94  0,72 
Strana č.
< späť tam >