Počet liekov na B je 196 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  773,13  0,00 
  Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+och; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 240,00   náhrada  1 130,64  0,00 
  Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 30,00   náhrada  155,21  13,88 
  Biomin H; plv por 30x3 g (vre.papier/PE); voľnopredajný; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 66,59   náhrada  5,83  1,24 
  Biomin H; plv por 90x3 g (vre.papier/PE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 199,76   náhrada  17,12  3,34 
  Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/10 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/20 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 120,00   náhrada  516,00  0,00 
  Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/30 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  774,00  0,00 
  BISEPTOL 100 mg/20 mg; tbl 20x120 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 1,25   náhrada  0,95  0,45 
  BISEPTOL 400 mg/80 mg; tbl 28x480 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 7,00   náhrada  3,74  0,93 
  BISEPTOL 480 ; con inf 10x5 ml; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=J01EE01=Sulfametoxazol a trimetoprim (GP NIE) 1,00   náhrada  18,89  0,98 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  3,85  1,94 
  BISOBELA 5 mg tablety; tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 25,00   náhrada  6,43  3,25 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,23  1,79 
  Bisocard 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 60,00   náhrada  5,77  2,89 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,76  0,92 
  Bisocard 5 mg; tbl flm 60x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,65  0,97 
  Bisomerck 5; tbl flm 30x5 mg; na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  2,30  1,46 
  Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg; tbl flm 30x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  3,99  2,73 
  Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg; tbl flm 30x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07BB07=Bisoprolol a tiazidy (GP NIE) 30,00   náhrada  4,59  2,91 
  Bisoprolol Medreg 5 mg; tbl 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  4,14  1,34 
  Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 50,00   náhrada  4,35  1,55 
  Bisoprolol-ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,17  0,73 
  Bisoprolol-ratiopharm 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C07AB07=Bisoprolol (GP ANO) 15,00   náhrada  1,05  0,21 
  Biston; tbl 50x200 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N03AF01=Karbamazepin (GP NIE) 10,00   náhrada  5,80  1,45 
  BITAMMON; plv sus 1x70 ml/3,5 g (fľ.tmavá); na recept; ind.obm. ATC=J01CR04=Sultamicilin (GP ANO) 2,33   náhrada  7,42  2,27 
  Bitinex 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Bitinex 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,48  0,00 
  Bitinex 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  41,50  0,00 
  Bitinex 40 mg; cps dur 28x40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,72  0,00 
  Bitinex 60 mg; cps dur 28x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,80  0,00 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,28 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,56 
  Blemaren N; tbl eff 100(4x25) (tuba PP); na recept; ATC=G04BC=Rozpus?adla mocovych kamenov (GP NIE) 30,00   náhrada  30,54  4,38 
  BLINCYTO 38,5 mikrogramov prášok na prípravu infúzneho koncentrátu a roztok na prípravu infúzneho roztoku; pci ssi 1x38,5 µg + 10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FX07= () 2,06   náhrada  2 378,24  0,00 
  Bloonis 10 mg; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 28,00   náhrada  3,72  0,00 
  Bloonis 20 mg; tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 56,00   náhrada  12,26  4,81 
  Bonaxon; cps dur 28x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA27= () 28,00   náhrada  836,40  0,00 
  Bonviva 150 mg, filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blis.Alu/Alu); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  34,82  20,42 
  Bonviva 3 mg injekčný roztok; sol inj 1x3 ml/3 mg (skl.napln.striek.); na recept; END, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 0,75   náhrada  29,29  3,37 
  Boostrix; sus inj 1x0,5 ml (striek.skl.napl.); na recept; ind.obm. ATC=J07AJ52=Vakcina proti pertussis (acelularna), purifikovany antigen, kombinacie s toxoidmi (GP NIE) 1,00   náhrada  17,17  13,74 
  Boostrix Polio; sus inj 10x0,5 ml (striek.skl.napl.s ihlou); na recept; ALG, INF, PED; ind.obm. ATC=J07CA02=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, detskej obrne (GP NIE) 10,00   náhrada  224,33  0,00 
  Bortezomib Accord 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,05  0,00 
  Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  400,08  267,03 
  Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  425,85  292,80 
  Bortezomib Glenmark 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  219,99  86,94 
  Bortezomib Pharmevid 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  157,00  23,95 
  Bortezomib Reddy 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,05  0,00 
  Bortezomib STADA; sol inj 1x3,5 mg/1,4 ml (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  339,75  206,70 
  Bosentan Accord 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  657,02  0,00 
  Bosentan Accord 62,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x62,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 14,00   náhrada  378,98  0,00 
  BOTOX 100 Allergan Units; plv ino 1x10 ml/100 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU, OPH, URO; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 1,00   náhrada  153,76  0,00 
  Braftovi 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EC03= () 3,11   náhrada  574,04  0,00 
  Braftovi 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 42x75 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EC03= () 7,00   náhrada  1 229,31  0,00 
  Bramitob; sol neb 56x4 ml/300 mg (amp.PE jednodávk.); na recept; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J01GB01=Tobramycin (GP NIE) 28,00   náhrada  1 375,48  0,00 
  Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60x375 µg/1 dávka (inh.plast./nehrdz.oce; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB05= () 30,00   náhrada  32,81  0,65 
  Brieka 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Brilique 90 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(4x14)x90 mg (blis. PVC/PVDC/Al-kalend.b; na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC24= () 28,00   náhrada  62,47  4,96 
  Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  46,54  0,00 
  BRIMONAL 0,2 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 50,00   náhrada  10,08  0,73 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,67  0,00 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 75,00   náhrada  19,73  5,70 
  BRINAVESS 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x25 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C01BG11= () 1,00   náhrada  449,61  0,00 
  Brintellix 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06AX26= () 28,00   náhrada  25,95  3,35 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky; int opu 1x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  6,63  2,23 
  Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE s HDPE uzáver.); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  13,43  0,23 
  Briviact 10 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x300 ml/3 g (fľ.hnedá jant.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 30,00   náhrada  86,45  0,00 
  Briviact 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 56,00   náhrada  83,41  0,00 
  Briviact 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 14,00   náhrada  83,33  0,00 
  Briviact 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 28,00   náhrada  80,93  0,00 
  Briviact 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX23= () 42,00   náhrada  87,74  0,00 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 1x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  6,63  2,23 
  Brizadopt 10 mg/ml; int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 75,00   náhrada  16,43  3,23 
  Bromazepam Medreg 1,5 mg; tbl 30x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05BA08=Bromazepam (GP ANO) 4,50   náhrada  2,47  2,00 
  Bromazepam Medreg 3 mg; tbl 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05BA08=Bromazepam (GP ANO) 9,00   náhrada  2,93  2,60 
  BRONCHO-VAXOM pre deti ; cps dur 30x3,5 mg; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  14,01  3,50 
  BRONCHO-VAXOM pre deti; plv por 1x30 vreciek; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  17,05  4,26 
  BRONCHO-VAXOM pre dospelých ; cps dur 30x7 mg; na recept; ATC=L03AX=Ostatne imunostimulancia (GP NIE) 30,00   náhrada  18,05  4,51 
  BRUFEN 600 mg; gra eff 20x600 mg (vre.papier/PE/Al/PE); na recept; ATC=M01AE01=Ibuprofen (GP ANO) 10,00   náhrada  3,86  3,22 
  BRUFEN RETARD 800 mg; tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC); na recept; ATC=M01AE01=Ibuprofen (GP ANO) 20,00   náhrada  4,79  3,51 
  BUCCOLAM 10 mg orálny roztok; sol ora 4x2 ml/10 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,67   náhrada  67,54  0,00 
  BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok; sol ora 4x0,5 ml/2,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 0,67   náhrada  72,72  0,00 
  BUCCOLAM 5 mg orálny roztok; sol ora 4x1 ml/5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 1,33   náhrada  67,54  0,00 
  BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok; sol ora 4x1,5 ml/7,5 mg (striek.orálna napln.PP); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N05CD08=Midazolam (GP NIE) 2,00   náhrada  67,54  0,00 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávo (náplň PS/PP+pomôcka Novolizer); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  19,16  5,81 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávok (náplň PS/PP); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  17,35  4,00 
  Budenofalk 3 mg gastrorezistentné kapsuly; cps ent 50x3 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 16,67   náhrada  41,23  0,41 
  Budenofalk rektálna pena; spm rec 1x14 dávok/28 mg (nád.Al.tlak.); na recept; GER, GIT, INT; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 14,00   náhrada  64,40  0,00 
  Budiair 0,2 mg; sol inh 1x11,2 ml/200 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  13,31  0,00 
  Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x20ml/100 mg (amp.PP v blistri); na recept; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 200,00   náhrada  13,20  0,00 
  Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x20ml/100 mg (amp.PP); na recept; ATC=N01BB01=Bupivakain (GP NIE) 200,00   náhrada  13,20  0,00 
  Bupretec 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 83,33   náhrada  17,24  0,00 
  Bupretec 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn; na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 125,00   náhrada  23,90  0,00 
  Bupretec 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, HEM, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 166,67   náhrada  31,45  0,00 
  Bupropion Neuraxpharm 300 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 30x300 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  15,96  2,22 
Strana č.
< späť  tam >