Odpovedal: Jana38
Re: Xarelto 20 mg
(číslo príspevku 257.373, zo dňa 11.04.2023. videné 88x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 257373:
a ešte ja.Z toho istého zdroja:"Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Prejavy krvácania
krvácanie do mozgu alebo vo vnútri lebky (príznaky môžu zahŕňať bolesť hlavy, jednostrannú slabosť, vracanie, záchvaty, zníženú úroveň vedomia a stuhnutosť krku. Vážny stav vyžadujúci lekársku pohotovosť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!)
dlhodobé alebo nadmerné krvácanie,
výnimočná slabosť, únava, bledosť, závrat, bolesť hlavy, neobjasnený opuch, dýchavičnosť, bolesť na hrudi alebo angína pektoris"

Z mňa.Určite kontaktujte lekára, ktorý Vám Xarelto ordinoval.