Odpovedal: Jana38
Re: Xarelto 20 mg
(číslo príspevku 257.372, zo dňa 11.04.2023. videné 100x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 257372:
Zatiaľ som našla toto.
https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/xarelto-20-mg-filmom-obalene-tablety-646505.html

"Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Xarelto môže spôsobiť závrat (častý vedľajší účinok) alebo mdloby (menej častý vedľajší účinok) (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“). Ak máte tieto príznaky, nesmiete viesť vozidlá, jazdiť na bicykli ani používať žiadne nástroje alebo obsluhovať stroje."