Počet liekov na M je 306 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MABRON RETARD 100; tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  3,93  0,00 
  MabThera 1 400 mg roztok na subkutánnu injekciu; sol inj 1x11,7 ml/1400 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FA01= () 1,00   náhrada  1 584,82  0,00 
  Magnesium sulfate Kalceks 200 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x10 ml (amp. skl.); na recept; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 10,00   náhrada  4,68  0,00 
  MANTOMED 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  MANTOMED 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Marixino 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 14,00   náhrada  7,11  0,00 
  Marixino 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Marixino 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 84,00   náhrada  37,63  0,00 
  MAVENCLAD 10 mg tablety; tbl 4x10 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA40= () 4,00   náhrada  5 804,25  0,00 
  Maviret 100 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84 (4x21)x100 mg/40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/; na recept; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP57= () 28,00   náhrada  11 986,60  0,00 
  Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  50,18  0,00 
  Maymetsi 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  14,34  0,00 
  Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  62,23  0,00 
  Maymetsi 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/A; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  17,78  0,00 
  Maysiglu 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  11,54  0,00 
  Maysiglu 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  40,37  0,00 
  Maysiglu 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  9,91  0,00 
  Mayzent 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x2 mg (PA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA42= () 28,00   náhrada  1 083,73  0,00 
  Meaxin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA01= () 60,00   náhrada  193,20  0,00 
  Meaxin 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA01= () 120,00   náhrada  183,71  0,00 
  MEDOCRIPTINE; tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, ENP, GYN; ATC=G02CB01=Bromkriptin (GP ANO) 15,00   náhrada  6,38  0,00 
  MEDOTRIGIN 25 mg; tbl 30x25 mg; na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,00 
  MEDROL 16 mg; tbl 50x16 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 106,67   náhrada  8,03  0,00 
  MEDROL 4 mg; tbl 100x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 53,33   náhrada  5,34  0,00 
  MEGESIN 160 mg; tbl 100x160 mg; na recept; GYN, HEM, INF, ONK, TRN, URK, URO; ATC=L02AB01=Megestrol (GP ANO) 100,00   náhrada  71,69  0,00 
  Mekinist 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EE01= () 30,00   náhrada  3 954,92  0,00 
  Mektovi 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EE03= () 14,00   náhrada  1 870,35  0,00 
  Melkart 50 mg tablety; tbl 60x50 mg (blis.Al/OPA/AL/PVC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH02=Vildagliptin (GP ANO) 30,00   náhrada  12,41  0,00 
  Melkart Duo 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  14,82  0,00 
  Melkart Duo 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  14,37  0,00 
  Melyd 3 mg tablety; tbl 120x3 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP, GER, INT, KLF; ATC=A10BB12=Glimepirid (GP ANO) 180,00   náhrada  12,05  0,00 
  Melyd 4 mg tablety; tbl 120x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP, GER, INT, KLF; ATC=A10BB12=Glimepirid (GP ANO) 240,00   náhrada  12,00  0,00 
  Memantin Mylan 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantin Stada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,20  0,00 
  Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memantine Accord 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Vipharm 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 56,00   náhrada  25,08  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 98,00   náhrada  43,90  0,00 
  Memigmin 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memolan 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,62  0,00 
  Memolan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 30,00   náhrada  13,42  0,00 
  MESTINON 60 mg; tbl obd 150x60 mg (liek. sklenená hnedá); na recept; NEU; ATC=N07AA02=Pyridostigmin (GP ANO) 50,00   náhrada  23,29  0,00 
  METALCAPTASE 150; tbl ent 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER, DIA, GER, GIT, INT, KLF, REU; ATC=M01CC01=Penicilamin (GP ANO) 15,00   náhrada  23,55  0,00 
  Metamizole Kalceks 500 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x1000 mg/2 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 3,33   náhrada  3,14  0,00 
  Metamizole Kalceks 500 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x2500 mg/5 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  3,28  0,00 
  Metformin Viatris 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,77  0,00 
  Metformin Viatris 850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  3,93  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x0,5 ml/10 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,67   náhrada  10,25  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x0,75 ml/15 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  14,50  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,33   náhrada  16,65  0,00 
  METHOTREXAT SANDOZ 5000; sol inj 1x50 ml/5000 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 500,00   náhrada  82,07  0,00 
  Metoject 50 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,30 ml/15 mg (striek.napl.skl. so vsad.; na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  16,75  0,00 
  Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,2 ml/10 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 4,00   náhrada  69,68  0,00 
  Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,25 ml/12,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 5,00   náhrada  87,10  0,00 
  Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,35 ml/17,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 7,00   náhrada  121,94  0,00 
  Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,40 ml/20 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 8,00   náhrada  134,47  0,00 
  Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,45 ml/22,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 9,00   náhrada  144,84  0,00 
  Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,5 ml/25 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,67   náhrada  24,78  0,00 
  Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,15 ml/7,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 3,00   náhrada  52,26  0,00 
  METOPIRONE; cps mol 50x250 mg (fľ.HDPE); na recept; END, ENP; ind.obm. ATC=V04CD01= () 6,59   náhrada  266,44  0,00 
  Metoprolol Medreg 100 mg; tbl flm 50x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 33,33   náhrada  3,59  0,00 
  Metoprolol Medreg 50 mg; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 16,67   náhrada  1,79  0,00 
  Metsigletic 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  14,34  0,00 
  Metsigletic 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  17,78  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x18 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 18,00   náhrada  8,82  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 36 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x36 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 36,00   náhrada  16,42  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 54 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x54 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 54,00   náhrada  24,47  0,00 
  MICROPAQUE CT; sus pre 1x150 ml/7,5 g (fľ.PE); na recept; ATC=V08BA01=Siran barnaty so suspendujucou latkou (GP NIE) 1,00   náhrada  7,62  0,00 
  MIDZA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVD/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  MIDZA 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (bls.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  MIDZA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,84  0,00 
  Miglustat G.L. Pharma 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  2 440,00  0,00 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 100x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  124,06  0,00 
  MINIRIN Melt 60 µg; lyo por 100x60 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 25,00   náhrada  66,31  0,00 
  Miraklide 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  7,61  0,00 
  MIRCERA 100 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/100 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 25,00   náhrada  151,16  0,00 
  MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/150 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 37,50   náhrada  222,68  0,00 
  MIRCERA 75 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,3 ml/75 µg (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF; ind.obm. ATC=B03XA03=Metoxypolyetylenglykol epoetin beta (GP NIE) 18,80   náhrada  114,43  0,00 
  Mirovian 1000 mg; tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,77  0,00 
  Mirovian 500 mg; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,57  0,00 
  Mirovian 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 15,00   náhrada  1,79  0,00 
  Mirovian 850 mg; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  3,93  0,00 
  M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke; plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.st; na recept; PED; ind.obm. ATC=J07BD52=Vakciny proti osypkam, v kombinacii proti priusniciam, ruzienke, ziva atenuovana (GP NIE) 10,00   náhrada  94,46  0,00 
  Monkasta 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  16,94  0,00 
  Monkasta 4 mg žuvacie tablety; tbl mnd 100x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 40,00   náhrada  14,20  0,00 
  Monkasta 4 mg žuvacie tablety; tbl mnd 28x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  3,98  0,00 
  Monkasta 5 mg žuvacie tablety; tbl mnd 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 50,00   náhrada  21,93  0,00 
  Montelukast Medreg 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/PVC/Al/OPA); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  4,83  0,00 
  Montelukast Medreg 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/PVC/Al/OPA; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  16,94  0,00 
  Montelukast Teva 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 98,00   náhrada  16,94  0,00 
  Montelukast Teva 4 mg; tbl mnd 28x4 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  3,98  0,00 
  Montelukast Teva 4 mg granulát; gra 28x4 mg (vre.ílov.sulf./LDPE/Al/surlyn); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  13,71  0,00 
  Montelukast Teva 5 mg; tbl mnd 28x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 14,00   náhrada  6,14  0,00 
  MORPHIN Biotika 1%; sol inj 10x1 ml/10 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 3,33   náhrada  3,59  0,00 
  MORPHIN Biotika 1%; sol inj 10x2 ml/20 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 6,67   náhrada  4,16  0,00 
  MORYSA 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,61  0,00 
Strana č.
< späť tam >