Počet liekov na E je 253 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ebrantil 30; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  5,16  0,00 
  Ebrantil 60; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Ecansya 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  EDURANT 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AG05= () 30,00   náhrada  218,33  0,00 
  Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x100 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  64,06  0,00 
  Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x200 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  64,06  0,00 
  EFUDIX; ung 1x20 g (tuba Al); na recept; DER, ONK; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 20,00   náhrada  20,29  0,00 
  Egistrozol; tbl flm 90x1 mg (blis.); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Egoropal 100 mg; sus iph1x100 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  118,01  0,00 
  Egoropal 150 mg; sus iph1x150 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  175,49  0,00 
  Egoropal 50 mg; sus iph1x50 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  71,95  0,00 
  Egoropal 75 mg; sus iph 1x75 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  94,58  0,00 
  Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x3 ml/6 mg (liek.inj.skl.); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AB09= () 12,00   náhrada  2 426,28  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  4,98  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg + 1x solv. (vanička); na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 45,00   náhrada  301,76  0,00 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A"+stri; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 45,00   náhrada  301,76  0,00 
  ELOCOM krém; crm der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x3000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 6,00   náhrada  1 788,64  0,00 
  Emegar 1 mg; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 10,00   náhrada  48,42  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 5x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x15 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 56,00   náhrada  22,33  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x7,5 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 28,00   náhrada  16,02  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00 
  Enalapril Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 50,00   náhrada  2,43  0,00 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  114,90  0,00 
  Enbrel 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  259,47  0,00 
  Endoxan 1000 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 5x1 g (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 500,00   náhrada  117,06  0,00 
  Endoxan 200 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 50x200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 1 000,00   náhrada  234,09  0,00 
  Endoxan 500 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 6x500 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 300,00   náhrada  70,23  0,00 
  Enerzair Breezhaler 114 mikrogramov/46 mikrogramov/136 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x114 µg/46 µg/136 µg (blis.PA/Al/PVC-A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AL12= () 30,00   náhrada  47,94  0,00 
  ENGERIX-B 20 µg; sus inj 1x1 ml (striek.inj.skl.napln.); na recept; ind.obm. ATC=J07BC01=Vakcina proti hepatitide B, purifikovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  12,62  0,00 
  Enhertu 100 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.jantár.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD04= () 18,52   náhrada  1 811,99  0,00 
  Entecavir FMK 0,5 mg; tbl flm 30x1x0,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 30,00   náhrada  149,04  0,00 
  Entecavir FMK 1 mg; tbl flm 30x1x1 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dá; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 60,00   náhrada  163,59  0,00 
  Entresto 24 mg/26 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x24 mg/26 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 14,00   náhrada  62,60  0,00 
  Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,41  0,00 
  Entresto 97 mg/103 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x97 mg/103 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,38  0,00 
  Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,68 ml/108 mg (striek.inj.napl.skl.v pe; na recept; GIT; ind.obm.,ZP ATC=L04AA33= () 20,00   náhrada  346,46  0,00 
  Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x300 mg (liek.inj.skl.); na recept; GIT; ind.obm.,ZP ATC=L04AA33= () 56,00   náhrada  1 419,35  0,00 
  Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg/100 mg (fl.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP55= () 28,00   náhrada  9 034,71  0,00 
  Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x100 ml/10g (fl. skl. jantár.); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N03AX24= () 14,29   náhrada  1 135,39  0,00 
  Epilan D - Gerot; tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N03AB02=Fenytoin (GP NIE) 33,35   náhrada  3,19  0,00 
  Epiletam 1000 mg; tbl flm 120x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 80,00   náhrada  39,12  0,00 
  Epiletam 500 mg; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 40,00   náhrada  21,39  0,00 
  Epirubicin Accord 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.s bielym/modrý; na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  19,29  0,00 
  Epivir 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 30,00   náhrada  63,95  0,00 
  EPLERAD 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  14,43  0,00 
  Eplerenon Medreg 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  12,54  0,00 
  Eplerenon Sandoz 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,29  0,00 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  48,10  0,00 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  12,54  0,00 
  Eplerenone Teva 50 mg; tbl flm 90x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,29  0,00 
  Eprocliv 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  10,47  0,00 
  Equoral; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  56,49  0,00 
  EQUORAL 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  EQUORAL 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  16,80  0,00 
  EQUORAL 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  30,84  0,00 
  Erbitux 5 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FE01= () 1,00   náhrada  170,80  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,67  0,00 
  Erleada 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BB05= () 30,00   náhrada  2 902,55  0,00 
  Erlotinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Sandoz 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib STADA 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib STADA 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Vipharm 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Vipharm 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Zentiva 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Zentiva 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Escitalopram Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 98,00   náhrada  8,13  0,00 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  4,65  0,00 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Escitil 15 mg; tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 84,00   náhrada  12,17  0,00 
  Eslibon 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al-transparent.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  52,26  0,00 
  Estrofem 1 mg; tbl flm 28x1 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CA03=Estradiol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,99  0,00 
  Etoposid Sandoz 200 mg; sol inf 1x10 ml/200 mg (liek.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 200,00   náhrada  13,97  0,00 
  ETRUZIL; tbl flm 90x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  38,43  0,00 
  EUPHYLLIN CR N 300 ; cps plg 50x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R03DA04=Teofylin (GP ANO) 37,51   náhrada  5,42  0,00 
  Euthyrox 150 mikrogramov; tbl 100x150 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 100,00   náhrada  4,35  0,00 
  EVENITY 105 mg injekcný roztok naplnený v injekcnej striekacke; sol inj 2x1,17 ml/105 mg (striek.inj.napl.); na recept; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BX06= () 30,00   náhrada  485,41  0,00 
  Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,00  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  10,92  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  15,87  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  16,78  0,00 
  Everolimus Accord 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Accord 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 15,00   náhrada  672,03  0,00 
  Everolimus Krka 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,93  0,00 
  Everolimus Krka 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 15,00   náhrada  672,03  0,00 
  Everolimus Pharmagen 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Pharmagen 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 15,00   náhrada  672,03  0,00 
  Everolimus Sandoz 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Sandoz 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 15,00   náhrada  672,03  0,00 
  EVEROLIMUS STADA 10 mg; tbl 30x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.bal.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  EVEROLIMUS STADA 5 mg; tbl 30x1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.bal.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 15,00   náhrada  672,03  0,00 
  Everolimus Vipharm 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis. Al/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
Strana č.
< späť tam >