Počet liekov na M je 306 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá s pumpou); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 25,00   náhrada  44,20  1,20 
  Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantin Stada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,20  0,00 
  Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memantine Accord 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Vipharm 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  12,53  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 56,00   náhrada  25,08  0,00 
  Memantine Vipharm 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 98,00   náhrada  43,90  0,00 
  Memigmin 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,21  0,00 
  Memolan 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,62  0,00 
  Memolan 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 30,00   náhrada  13,42  0,00 
  MeniSerc 16; tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 40,00   náhrada  9,31  6,07 
  MeniSerc 24; tbl 50x24 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 50,00   náhrada  8,56  4,51 
  Menopur 600 IU; plv iol 1x600 IU+1x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 20,00   náhrada  152,14  50,20 
  MENOPUR 75 IU; plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 25,00   náhrada  172,65  59,47 
  Meriofert Kit 150 IU; plv iol 10x150 IU+10x1 ml solv.(liek.inj.skl.+stri; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 50,00   náhrada  358,00  118,10 
  Meriofert Kit 150 IU; plv iol 1x150 IU+1x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 5,00   náhrada  39,10  15,11 
  Meriofert Kit 75 IU; plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl+strie; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 25,00   náhrada  168,92  55,74 
  Meriofert Kit 75 IU; plv iol 1x75 IU+1x1 ml solv. (liek.inj.skl+striek.; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA02=Ludsky menopauzalny gonadotropin (GP NIE) 2,50   náhrada  20,04  8,72 
  Mesocain 1 %; sol inj 10x10 ml (amp. skl.); na recept; ATC=N01BB=Amidy a anilidy (GP NIE) 100,00   náhrada  13,03  6,43 
  MESTINON 60 mg; tbl obd 150x60 mg (liek. sklenená hnedá); na recept; NEU; ATC=N07AA02=Pyridostigmin (GP ANO) 50,00   náhrada  23,29  0,00 
  METALCAPTASE 150; tbl ent 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER, DIA, GER, GIT, INT, KLF, REU; ATC=M01CC01=Penicilamin (GP ANO) 15,00   náhrada  23,55  0,00 
  METAMISTAD tablety; tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 3,34   náhrada  1,83  0,41 
  METAMISTAD tablety; tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  4,53  0,98 
  Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky; gto por 1x50 ml (fľ.skl.jantár.s kvap.aplikátorom); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  6,38  2,83 
  Metamizol Teva 500 mg tablety; tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al/papier); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 3,33   náhrada  1,63  0,21 
  Metamizol Teva 500 mg tablety; tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al/papier); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  4,03  0,48 
  Metamizole Kalceks 500 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x1000 mg/2 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 3,33   náhrada  3,14  0,00 
  Metamizole Kalceks 500 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x2500 mg/5 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N02BB02=Metamizol, sodna so? (GP ANO) 8,33   náhrada  3,28  0,00 
  Metfogamma 1000; tbl flm 120x1000 mg; na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,27  0,47 
  Metfogamma 500; tbl obd 120x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,16  0,59 
  Metfogamma 500; tbl obd 30x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 7,50   náhrada  1,47  0,58 
  Metfogamma 850; tbl obd 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  4,04  0,11 
  Metfogamma 850; tbl obd 30x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 12,75   náhrada  1,41  0,43 
  Metformin Mylan XR 1000 mg; tbl plg 60x1000 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,63  0,95 
  Metformin Mylan XR 500 mg; tbl plg 60x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,63  0,50 
  Metformin Mylan XR 750 mg; tbl plg 60x750 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,21  0,74 
  Metformin Teva XR 1000 mg; tbl plg 60x1000 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,63  0,95 
  Metformin Teva XR 500 mg; tbl plg 60x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,63  0,50 
  Metformin Teva XR 750 mg; tbl plg 60x750 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,21  0,74 
  Metformin Viatris 1000 mg; tbl plg 60x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,63  0,95 
  Metformin Viatris 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,77  0,00 
  Metformin Viatris 500 mg; tbl plg 60x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,63  0,50 
  Metformin Viatris 750 mg; tbl plg 60x750 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,21  0,74 
  Metformin Viatris 850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  3,93  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x0,5 ml/10 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,67   náhrada  10,25  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x0,75 ml/15 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  14,50  0,00 
  Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml; sol inj 1x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,33   náhrada  16,65  0,00 
  METHOTREXAT SANDOZ 5000; sol inj 1x50 ml/5000 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 500,00   náhrada  82,07  0,00 
  Metoject 50 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,15 ml/7,5 mg (striek.napl.skl. so vsad; na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,50   náhrada  9,96  1,25 
  Metoject 50 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,20 ml/10 mg (striek.napl.skl. so vsad.; na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,67   náhrada  11,76  0,09 
  Metoject 50 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,25 ml/12,5 mg (striek.napl.skl. so vsa; na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,83   náhrada  14,61  0,10 
  Metoject 50 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,30 ml/15 mg (striek.napl.skl. so vsad.; na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  16,75  0,00 
  Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,2 ml/10 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,67   náhrada  17,19  5,52 
  Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,2 ml/10 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 4,00   náhrada  69,68  0,00 
  Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,25 ml/12,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,83   náhrada  18,72  4,21 
  Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,25 ml/12,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 5,00   náhrada  87,10  0,00 
  Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,30 ml/15 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  19,99  3,24 
  Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,30 ml/15 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 6,00   náhrada  104,52  4,02 
  Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,35 ml/17,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,17   náhrada  20,95  0,62 
  Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,35 ml/17,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 7,00   náhrada  121,94  0,00 
  Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,40 ml/20 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 8,00   náhrada  134,47  0,00 
  Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,45 ml/22,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 9,00   náhrada  144,84  0,00 
  Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,5 ml/25 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,67   náhrada  24,78  0,00 
  Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,5 ml/25 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 10,00   náhrada  149,65  1,26 
  Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,15 ml/7,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 0,50   náhrada  15,90  7,19 
  Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,15 ml/7,5 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 3,00   náhrada  52,26  0,00 
  METOPIRONE; cps mol 50x250 mg (fľ.HDPE); na recept; END, ENP; ind.obm. ATC=V04CD01= () 6,59   náhrada  266,44  0,00 
  Metoprolol Medreg 100 mg; tbl flm 50x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 33,33   náhrada  3,59  0,00 
  Metoprolol Medreg 50 mg; tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 16,67   náhrada  1,79  0,00 
  Metoprolol ratiopharm 100 mg; tbl plg 30x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 20,00   náhrada  3,17  0,49 
  Metoprolol ratiopharm 25 mg; tbl plg 30x25 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 5,00   náhrada  2,05  1,38 
  Metoprolol ratiopharm 50 mg; tbl plg 30x50 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,67  0,33 
  Metsigletic 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  14,34  0,00 
  Metsigletic 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  17,78  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x18 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 18,00   náhrada  8,82  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 36 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x36 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 36,00   náhrada  16,42  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 54 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x54 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 54,00   náhrada  24,47  0,00 
  Micardis 80 mg tablety; tbl 28x80 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  7,94  5,14 
  MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  9,82  5,31 
  MicardisPlus 80 mg/25 mg tablety; tbl 28x80 mg/25 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  10,08  4,82 
  MICETAL krém; crm der 1x15 g (tuba Al); voľnopredajný; DER, ORL; ATC=D01AC16=Flutrimazol (GP NIE) 15,00   náhrada  5,33  2,82 
  MICETAL roztok; sol der 1x30 ml (fľ.skl.); voľnopredajný; DER, ORL; ATC=D01AC16=Flutrimazol (GP NIE) 30,00   náhrada  7,30  2,77 
  MICROPAQUE; sus pre 1x2000 ml (fľ.PE); na recept; ATC=V08BA01=Siran barnaty so suspendujucou latkou (GP NIE) 1,00   náhrada  18,47  10,85 
  MICROPAQUE CT; sus pre 1x150 ml/7,5 g (fľ.PE); na recept; ATC=V08BA01=Siran barnaty so suspendujucou latkou (GP NIE) 1,00   náhrada  7,62  0,00 
  Mictonorm 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ATC=G04BD06=Propiverin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,30  1,67 
  MIDZA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVD/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  MIDZA 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (bls.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  MIDZA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,84  0,00 
  MIDZA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  3,46 
  Miflonide Breezhaler 400; plv icd 60(6x10)x400 µg (blis.PVC/PVDC/Al+ 1 inhal; na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 30,00   náhrada  10,14  2,13 
  Miglustat G.L. Pharma 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  2 440,00  0,00 
  Milgamma NA injekt; sol inj 10x1 ml (amp.skl.); na recept; ind.obm. ATC=A11DB=Vitamin B1 v kombinacii s vitaminom B6 (GP NIE) 10,00   náhrada  9,02  4,15 
  Milurit 300 mg; tbl 100x300 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 75,00   náhrada  10,15  2,20 
  Milurit 300 mg; tbl 30x300 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 22,50   náhrada  3,30  0,91 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 100x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  124,06  0,00 
  MINIRIN Melt 120 µg; lyo por 30x120 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 15,00   náhrada  39,77  2,54 
  MINIRIN Melt 240 µg; lyo por 30x240 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 30,00   náhrada  78,01  3,55 
Strana č.
< späť  tam >