Počet liekov je 199 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 5x100 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 5x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 100 MG ; cps dur 20x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 5x140 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 5x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 140 MG ; cps dur 20x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 20x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 5x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 180 MG ; cps dur 5x180 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 5x20 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 5x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akryl náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 20 MG ; cps dur 20x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 20x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akr náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 5x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akry náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 250 MG ; cps dur 5x250 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 5x5 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 5x5 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akrylo náhrada voľnopredajný liek 
  BLASTOMAT 5 MG ; cps dur 20x5 mg (vre.papier/PE/Al/etylén kys.akryl náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 100 MG ; cps dur 20x100 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 100 MG ; cps dur 5x100 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 100 MG ; cps dur 5x100 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 140 MG ; cps dur 5x140 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 140 MG ; cps dur 5x140 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 140 MG ; cps dur 20x140 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 180 MG ; cps dur 20x180 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 180 MG ; cps dur 5x180 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 180 MG ; cps dur 5x180 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 20 MG ; cps dur 5x20 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 20 MG ; cps dur 5x20 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 20 MG ; cps dur 20x20 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 250 MG ; cps dur 20x250 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 250 MG ; cps dur 5x250 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 250 MG ; cps dur 5x250 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 5 MG ; cps dur 5x5 mg (liek.PE) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 5 MG ; cps dur 5x5 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  NOGRON 5 MG ; cps dur 20x5 mg (vre.papier/PE/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x100 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x100 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x100 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 100 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x100 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 140 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x140 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 140 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x140 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 140 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x140 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 140 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x140 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 180 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x180 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 180 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x180 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 180 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x180 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 180 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x180 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 2,5 MG/ML PRášOK NA INFúZNY ROZTOK ; plv ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 20 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x20 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 20 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x20 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 20 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x20 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 20 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x20 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x250 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x250 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x250 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 250 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x250 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x5 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x5 mg (jedn.vrecko) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 20x5 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMODAL 5 MG TVRDé KAPSULY ; cps dur 5x5 mg (skl.fľaša) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x250 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x250 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x180 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x180 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x140 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x140 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x100 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x100 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x20 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x20 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 20x5 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOMEDAC ; cps dur 5x5 mg (fľa.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  TEMOSTAD 100 MG ; cps dur 5x100 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 100 MG ; cps dur 20x100 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 140 MG ; cps dur 20x140 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 140 MG ; cps dur 5x140 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 180 MG ; cps dur 5x180 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 180 MG ; cps dur 20x180 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 20 MG ; cps dur 5x20 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 20 MG ; cps dur 20x20 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 250 MG ; cps dur 20x250 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 250 MG ; cps dur 5x250 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 5 MG ; cps dur 5x5 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOSTAD 5 MG ; cps dur 20x5 mg (fľ.sklo, jantár) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 100 MG ; cps dur 5x100 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 100 MG ; cps dur 5x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 100 MG ; cps dur 20x100 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 140 MG ; cps dur 20x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 140 MG ; cps dur 5x140 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 140 MG ; cps dur 5x140 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 180 MG ; cps dur 5x180 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 180 MG ; cps dur 5x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 180 MG ; cps dur 20x180 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 20 MG ; cps dur 20x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 20 MG ; cps dur 5x20 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 20 MG ; cps dur 5x20 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 250 MG ; cps dur 5x250 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 250 MG ; cps dur 5x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
  TEMOZOLOMIDE GLENMARK 250 MG ; cps dur 20x250 mg (vre.papier/PE/Al/etylénakrylát) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >