Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 5x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 35 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 10x35 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 1x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 5x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  FABRAZYME 5 MG, PRášOK NA INFúZNY KONCENTRáT ; plc ifo 10x5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek