Počet liekov na J je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  103,18  0,00 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  28,78  0,00 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  128,19  0,00 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  38,22  0,00 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  28,33  0,00 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  101,53  0,00 
  Januvia 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  23,53  0,00 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. ; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CA05= () 0,78   náhrada  1 031,56  309,47 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zá; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CA05= () 0,16   náhrada  211,06  66,83 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  1,48 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,73  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCT; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  3,91 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC-; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,73  0,53 
  Jext 150 mikrogramov; sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  43,43  6,17 
  Jext 300 mikrogramov; sol ira 1x0,30 ml/300 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  41,93  4,67 
  Juluca 50 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR21= () 30,00   náhrada  686,78  0,00