Počet liekov na J je 33 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Jazeta 50 mg; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  12,91  0,00 
  Jazeta 100 mg; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  JIDINUM 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  Jamesi 50 mg/1000 mg; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  15,46  0,00 
  JUZIMETTE 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  15,46  0,00 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,58  0,18 
  Jamesi 50 mg/850 mg; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  19,18  0,00 
  Januvia 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  19,73  6,81 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  28,00  12,60 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  28,13  0,00 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  34,89  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,12  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC-; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,12  0,43 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jext 300 mikrogramov; sol ira 1x0,30 ml/300 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  41,93  5,38 
  Jext 150 mikrogramov; sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  43,43  7,14 
  Jansitin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  Jazeta 100 mg; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  JIDINUM 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  Jamesi 50 mg/1000 mg; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  54,10  0,00 
  JUZIMETTE 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  54,10  0,00 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  54,54  0,64 
  Jamesi 50 mg/850 mg; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  67,13  0,00 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  97,99  44,09 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  98,49  0,00 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  120,63  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  4,09 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCT; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  5,44 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Juluca 50 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR21= () 30,00   náhrada  679,99  0,00 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. ; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CA05= () 0,78   náhrada  1 001,47  300,44