Počet liekov s je 4457 (t.j. 45 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS; sol inf 10x1000 ml (fľ.LDPE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  13,30  0,00 
  10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS; sol inf 10x500 ml (LDPE fľa.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 50,00   náhrada  11,07  0,00 
  5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS; sol inf 10x500 ml (LDPE fľa.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 50,00   náhrada  9,44  0,00 
  Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x400 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 26,67   náhrada  203,06  0,00 
  Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke; plu igf 1x400 mg+1x1,6 ml (striek.inj.skl.napl.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 26,67   náhrada  203,06  0,00 
  Abiraterón Krka 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC//papier/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterón Sandoz 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterón Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterón STADA 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Accord 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dá; na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone G.L. Pharma 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Glenmark 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - priehľadné); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Heaton 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone medac 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 28,00   náhrada  1 573,60  0,00 
  Abiraterone Mylan 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Vipharm 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Zentiva; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  ACC injekt; sol inj 5x3 ml/300 mg (amp.skl.); na recept; GER, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ATC=R05CB01=Acetylcystein (GP ANO) 3,00   náhrada  2,41  0,00 
  Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 6,86   náhrada  101,61  0,00 
  Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  4,34  0,00 
  Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety; tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  13,94  0,00 
  ADARTREL 0,25 mg; tbl flm 12x0,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al/papier); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 0,50   náhrada  2,23  0,00 
  ADARTREL 0,50 mg; tbl flm 84x0,50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al/papier); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 7,00   náhrada  13,74  0,00 
  ADATAM 0,5 mg/0,4 mg; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x50 mg (liek. inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FX05= () 27,78   náhrada  3 100,58  0,00 
  Adempas 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x1 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adempas 1,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x1,5 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adempas 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x2 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adempas 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adempas 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 28,00   náhrada  2 030,06  0,00 
  Adolax 10 mg/5 mg; tbl plg 60x1x10 mg/5 mg (blis.PVC/PVDC/PET/Al-jedn; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  22,20  0,00 
  Adolax 20 mg/10 mg; tbl plg 60x1x20 mg/10 mg (blis.PVC/PVDC/PET/Al-jed; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  39,95  0,00 
  Adolax 40 mg/20 mg; tbl plg 60x1x40 mg/20 mg (blis.PVC/PVDC/PET/Al-jed; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  74,13  0,00 
  Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 25x1 ml (amp.skl.jantárová); na recept; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 50,00   náhrada  20,32  0,00 
  ADYNOVI 2 000 IU/5 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2 000 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+sp; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 4,00   náhrada  1 322,31  0,00 
  AFLUDITEN 25 mg/ml; sol inj 5x1 ml/25 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N05AB02=Flufenazin (GP NIE) 125,00   náhrada  15,96  0,00 
  AFSTYLA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  515,21  0,00 
  AFSTYLA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  260,33  0,00 
  Aglandin 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  AGNIS 50 mg tablety; tbl 180x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH02=Vildagliptin (GP ANO) 90,00   náhrada  37,20  0,00 
  AGNIS 50 mg tablety; tbl 60x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH02=Vildagliptin (GP ANO) 30,00   náhrada  13,93  0,00 
  Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  16,22  0,00 
  Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok+1x inhalátor (blis.OPA/Al/PVC/A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,44  0,00 
  AKTIPROL 400 mg tablety; tbl 60x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AL05=Amisulprid (GP ANO) 60,00   náhrada  42,86  0,00 
  Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x300 mg/0,5 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A04AA55= () 1,00   náhrada  64,17  0,00 
  ALDARA 5 % krém; crm der 12x250 mg (vrecko PE/Al); na recept; DER, GYN, ONK; ind.obm. ATC=D06BB10=Imikvimod (GP NIE) 12,00   náhrada  53,62  0,00 
  Aldurazyme; con inf 1x5 ml (100 U/ ml) (skl. liekov.); na recept; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB05=Laronidaza (GP NIE) 5,00   náhrada  563,34  0,00 
  Alecensa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 224 (4x56)x150 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED03= () 28,00   náhrada  4 870,65  0,00 
  Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  12,81  0,00 
  Algogesic 100 µg/ h transdermálna náplasť; emp tdm 5x100 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 60,00   náhrada  27,03  0,00 
  Algogesic 25 µg/ h transdermálna náplasť; emp tdm 5x25 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 15,00   náhrada  10,08  0,00 
  Algogesic 50 µg/ h transdermálna náplasť; emp tdm 5x50 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 30,00   náhrada  16,52  0,00 
  Alkapidan 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  Alofisel 5 miliónov buniek/ ml injekčná suspenzia; sus inj 4x6 ml/30 miliónov buniek; na recept; GIT; ind.obm.,ZP ATC=L04AX08= () 1,00   náhrada  59 221,04  0,00 
  Alopurinol Sandoz 300 mg; tbl 100x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 75,00   náhrada  7,89  0,00 
  Aloxi 500 mikrogramov mäkké kapsuly; cps mol 1x500 µg (blis.PA/Al/PVC); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA05=Palonosetron (GP NIE) 5,00   náhrada  59,00  0,00 
  ALPROSTAN; con inf 10x0,2 ml/0,1 mg (amp.skl.); na recept; ANG, CCH, CHI, KAR; ind.obm. ATC=C01EA01=Alprostadil (GP NIE) 50,00   náhrada  211,96  0,00 
  Alunbrig 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x180 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 28,00   náhrada  4 282,38  0,00 
  Alunbrig 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x30 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 4,67   náhrada  794,19  0,00 
  Alunbrig 90 mg + 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg + 180 mg (blis.Aclar/Al - úvod.ba; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 24,50   náhrada  4 282,38  0,00 
  Alunbrig 90 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 14,00   náhrada  2 460,74  0,00 
  Alventa 150 mg; cps pld 60x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 90,00   náhrada  9,19  0,00 
  Alventa 37,5 mg; cps pld 28x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 10,50   náhrada  3,28  0,00 
  Alventa 75 mg; cps pld 60x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 45,00   náhrada  5,38  0,00 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  609,40  0,00 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  152,35  0,00 
  Ambrisentan AOP 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX02=Ambrisentan (GP NIE) 30,00   náhrada  715,58  0,00 
  Ambrisentan Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; KAR; ind.obm. ATC=C02KX02=Ambrisentan (GP NIE) 30,00   náhrada  715,58  0,00 
  AMICLOTON; tbl 30x2,5 mg/25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03EA06=Chlortalidon a draslik setriace diuretikum (GP NIE) 30,00   náhrada  1,99  0,00 
  Amisulprid Generics 200 mg tablety; tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AL05=Amisulprid (GP ANO) 30,00   náhrada  27,68  0,00 
  Amlodipin ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  0,87  0,00 
  ANAFRANIL 25; tbl obd 30x25 mg; na recept; AGG, NEU, PSY; ATC=N06AA04=Klomipramin (GP ANO) 7,50   náhrada  2,99  0,00 
  ANAFRANIL SR 75 ; tbl plg 20x75 mg; na recept; AGG, NEU, PSY; ATC=N06AA04=Klomipramin (GP ANO) 15,00   náhrada  4,80  0,00 
  Anagrelide Glenmark 0,5 mg; cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM; ind.obm. ATC=L01XX35=Anagrelid (GP NIE) 25,00   náhrada  51,08  0,00 
  Anagrelide Vipharm 0,5 mg; cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM; ind.obm. ATC=L01XX35=Anagrelid (GP NIE) 25,00   náhrada  51,08  0,00 
  Anaprex 1 mg; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 28,00   náhrada  7,30  0,00 
  Anastrozol Ebewe 1 mg; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  7,82  0,00 
  Anastrozole Pharmacenter; tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Anastrozol-ratiopharm 1 mg; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 28,00   náhrada  7,30  0,00 
  Anastrozol-ratiopharm 1 mg; tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Anau 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-neperfor.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  Anau 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-neperfor.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  Anoro 55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok; plv ido 1 inhalátor (30 dávok) (blis.Al); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL03= () 30,00   náhrada  43,24  0,00 
  Anvildis 50 mg; tbl 56x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH02=Vildagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  11,59  0,00 
  Apaurin; sol inj 10x2 ml/10 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 10,00   náhrada  2,70  0,00 
  APEL 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; CCH, CHI, HEM, INF, INT, KLF, NEF, TRN; ind.obm. ATC=J01XX08=Linezolid (GP ANO) 5,00   náhrada  145,02  0,00 
  Apidra 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB06=Inzulin glulizin (GP NIE) 25,00   náhrada  19,34  0,00 
  Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (napl. pero- sklo- Sol; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB06=Inzulin glulizin (GP NIE) 37,50   náhrada  27,63  0,00 
  Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg; cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Aranesp; sol inj 1x0,3 ml/150 µg (napl.skl.striek.+kryt ihl; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA02=Darbepoetin alfa (GP NIE) 33,33   náhrada  197,71  0,00 
  Aranesp; sol inj 1x0,6 ml/300 µg (napl.skl.striek.+kryt ihl; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA02=Darbepoetin alfa (GP NIE) 66,67   náhrada  390,56  0,00 
  Aranesp; sol inj 1x1 ml/500 µg (napl.skl.striek.+kryt ihly ; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA02=Darbepoetin alfa (GP NIE) 111,11   náhrada  646,86  0,00 
  Aricogan 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 20,00   náhrada  6,35  0,00 
  Aricogan 15 mg tablety; tbl 30x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  9,54  0,00 
  Aripiprazol Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol Mylan 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 37,33   náhrada  31,73  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x15 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  43,66  0,00 
  Aripiprazol STADA 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol STADA 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
Strana č.
< späť tam >