Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Azoneurax 75 mg; tbl mod 30x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU,PSY; ATC=N06AX05=Trazodon (GP ANO) 7,50   náhrada  4,41  0,75 
  TRITTICO AC 150; tbl mod 60x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AX05=Trazodon (GP ANO) 30,00   náhrada  14,68  0,43