Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ISENTRESS 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AX08=Raltegravir ( ) 30,00   náhrada  562,40  0,00 
  ISENTRESS 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x600 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AX08=Raltegravir ( ) 30,00   náhrada  562,40  0,00