Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Erbitux 5 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC06=Cetuximab (GP NIE) 1,00   náhrada  174,96  0,00