Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Colchicum-Dispert; tbl obd 20x0,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=M04AC01=Kolchicin (GP ANO) 10,00   náhrada  8,55  3,53 
  Colchicum-Dispert; tbl obd 50x0,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=M04AC01=Kolchicin (GP ANO) 25,00   náhrada  20,56  8,01