Počet liekov na Z je 135 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 0,86   náhrada  20,38  0,00 
  ZENTEL; sus por 1x20 ml/400 mg (fľ.PVC); na recept; ATC=P02CA03=Albendazol (GP ANO) 1,00   náhrada  2,83  1,36 
  ZENTEL 400 mg; tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=P02CA03=Albendazol (GP ANO) 1,00   náhrada  1,96  0,49 
  Zevalin 1,6 mg/ml súprava pre rádiofarmakum na infúziu; kit rad 1x2 ml/3,2 mg; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=V10XX02=Ibritumomabtiuxetan (GP NIE) 1,00   náhrada  9 728,09  0,00 
  Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  29,49  0,00 
  Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00 
  Zomikos 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (5 ml liek.inj.plast.-COP); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00 
  Zovirax 200 mg/5 ml; sus por 1x125 ml (fľ.skl.jantár.); na recept; DER, INF, ONK, PED, URM; ind.obm. ATC=J05AB01=Acyklovir (GP ANO) 1,25   náhrada  26,24  2,62 
  Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 1,37   náhrada  32,60  0,00 
  Zonegran 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 2,33   náhrada  9,75  5,15 
  Zinnat 125 mg ; tbl flm 10x125 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; INF, MFC, ORL, PED, TRN, URM; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 2,50   náhrada  3,46  2,30 
  Zaditen; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; ALG, OPH; ATC=S01GX08=Ketotifen (GP NIE) 5,00   náhrada  9,13  2,00 
  Zinnat 125 mg/5 ml ; gru por 1x100 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  11,30  4,77 
  Zinnat 250 mg ; tbl flm 10x250 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,91  1,59 
  Zinnat 250 mg/5 ml ; gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  8,70  2,17 
  Zoleptil 25 mg; tbl obd 30x25 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 5,00   náhrada  12,93  1,81 
  Zegomib 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ZP ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  452,24  0,00 
  ZOMACTON 4 mg; plv iol 1x4,32 mg+1x3,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 6,00   náhrada  95,34  16,92 
  Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 6,86   náhrada  163,03  0,00 
  Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 14x5 mg; na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 7,00   náhrada  1,52  0,59 
  Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(7x8)x1x240 mg (blis.Al/Al-perf.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE15= () 7,00   náhrada  1 376,54  0,00 
  ZOVUDEX 125 mg; tbl 7x125 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J05AB15=Brivudin (GP ANO) 7,00   náhrada  72,52  7,25 
  Zonegran 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 9,33   náhrada  24,85  6,43 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 9,33   náhrada  26,19  5,60 
  ZALDIAR; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  4,09  2,37 
  Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety; tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  4,09  2,37 
  ZARACET; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  2,55  0,83 
  ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  89,10  0,00 
  ZAVEDOS 10 mg; cps dur 1x10 mg (fľ.skl.jantárová); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  54,06  4,86 
  Zinnat 500 mg ; tbl flm 10x500 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,34  1,71 
  ZODAC; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,70  1,11 
  Zoleptil 50 mg; tbl obd 30x50 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 10,00   náhrada  23,69  1,46 
  Zolpidem Vitabalans 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,50  0,94 
  Zolpidem Xantis 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,73 
  Zolpinox; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  0,97  0,41 
  Zonibon 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x50 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 10,00   náhrada  25,56  5,82 
  ZOPICLON 7,5-SL; tbl flm 10x7,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF01=Zopiklon (GP ANO) 10,00   náhrada  2,70  2,19 
  Zopitin 7,5 mg; tbl flm 10x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF01=Zopiklon (GP ANO) 10,00   náhrada  1,92  1,41 
  Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 14x10 mg; na recept; PSY; ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 14,00   náhrada  1,86  0,00 
  Zemplar 1 µg kapsuly; cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al); na recept; END, NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 14,00   náhrada  52,56  0,00 
  Zemplar 5 µg/ml; sol inj 5x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.); na recept; NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 14,71   náhrada  61,16  0,00 
  ZALDIAR; tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  5,53  2,95 
  ZARACET; tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  2,57  0,00 
  Zipwell 40 mg; cps dur 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 15,00   náhrada  26,52  1,72 
  Zomacton 10 mg; plv iol 1x10 mg+1x solv. (liek.inj.skl.); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  233,39  37,34 
  Zypsilan 40 mg; cps dur 30x40 mg; na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 15,00   náhrada  26,52  1,72 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 20x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,02  1,84 
  Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  482,99  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  200,11  0,00 
  ZODAC GTT; gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.p; na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,15  0,00 
  Zoleptil 100 mg; tbl obd 30x100 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 20,00   náhrada  44,46  0,00 
  Zolpidem Mylan 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blister PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,67  1,55 
  Zolpidem Xantis 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,01  0,89 
  Zolpinox; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  1,91  0,79 
  ZOPICLON 7,5-SL; tbl flm 20x7,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF01=Zopiklon (GP ANO) 20,00   náhrada  4,83  3,81 
  Zopitin 7,5 mg; tbl flm 20x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF01=Zopiklon (GP ANO) 20,00   náhrada  3,74  2,72 
  Zyrtec; gto por 1x20 ml/200 mg (liek.skl.žltá); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,51  0,35 
  ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x210 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(lie; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 21,00   náhrada  143,86  1,94 
  Zipwell 60 mg; cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 22,50   náhrada  37,18  0,00 
  Zypsilan 60 mg; cps dur 30x60 mg; na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 22,50   náhrada  37,18  0,00 
  ZALDIAR; tbl flm 50x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  7,83  3,53 
  Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety; tbl eff 50x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  9,86  5,56 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XX44= () 25,00   náhrada  346,40  0,00 
  Zessly 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, GIT, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB02=Infliximab (GP NIE) 26,67   náhrada  205,41  0,00 
  Zoladex depot 3,6 mg; imp 1x3,6 mg (striek.inj.napl.); na recept; GYN, ONK, RPM, URO; ATC=L02AE03=Goserelin (GP NIE) 27,69   náhrada  64,06  19,81 
  Zahron 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,42  4,52 
  Zavesca 100 mg kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  4 436,39  0,00 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 28,00   náhrada  78,57  16,80 
  Zemplar 2 µg kapsuly; cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al); na recept; END, NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 28,00   náhrada  105,12  0,00 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 28,00   náhrada  2,91  1,26 
  ZEPATIER 50 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg/100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX68= () 28,00   náhrada  7 341,99  0,00 
  Zilbea; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  ZOLOFT 50 mg ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,49  7,57 
  Zyllt 75 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x75 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=B01AC04=Klopidogrel (GP ANO) 28,00   náhrada  3,43  0,80 
  Zabcare 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 30,00   náhrada  19,56  11,46 
  ZAHRON COMBI 10 mg/10 mg; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  5,22  3,36 
  ZAHRON COMBI 10 mg/5 mg; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  5,22  3,81 
  ZAHRON COMBI 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  6,96  4,14 
  ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg; cps dur 30x20 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  6,96  4,59 
  ZARACET; tbl flm 60x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  5,41  0,25 
  ZARACET 75 mg/650 mg; tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  5,39  0,23 
  Zebinix 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  95,01  42,75 
  ZELDOX 40 mg; cps dur 60x40 mg (blis.Al/PVC/PVA); na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  52,80  3,21 
  Zenon 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  19,92  2,10 
  Zenon 10 mg/20 mg; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  20,91  2,13 
  Zenon 10 mg/40 mg; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  23,07  2,13 
  Zetovar 10 mg/10 mg tablety; tbl 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  14,30  0,00 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  18,24  0,00 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  20,70  0,00 
  Zineryt; plq der 1x30 ml (fľ.HDPE); na recept; DER; ATC=D10AF52=Erytromycin komb. (GP NIE) 30,00   náhrada  7,09  2,80 
  Zipwell 80 mg; cps dur 30x80 mg (OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  27,47  0,00 
  ZODAC; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,65  2,88 
  Zolpinox; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 30,00   náhrada  2,41  0,73 
  ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x300 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(lie; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 30,00   náhrada  202,74  0,00 
  Zypsilan 40 mg; cps dur 60x40 mg; na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  49,59  0,00 
  Zypsilan 80 mg; cps dur 30x80 mg; na recept; PSY; ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  27,47  0,00 
  ZYTIGA 250 mg tablety; tbl 120x250 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK, URK; ind.obm., ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  3 171,01  0,00 
  Zonegran 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 32,67   náhrada  64,52  0,03 
  Zonisamid Sandoz 100 mg; cps dur 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 32,67   náhrada  64,48  0,00 
  Zonibon 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 100x100 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 33,33   náhrada  65,79  0,00 
Strana č.
< späť tam >