Počet liekov na P je 294 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  18,94  0,00 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  18,94  0,00 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 300,00   náhrada  44,63  0,00 
  PALEXIA retard 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 15,00   náhrada  59,80  0,00 
  PALEXIA retard 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 22,50   náhrada  102,00  0,00 
  PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  109,17  0,00 
  PALEXIA retard 250 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 37,50   náhrada  164,46  0,00 
  PALEXIA retard 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 7,50   náhrada  36,00  0,00 
  Paliperidón Teva 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x100 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  120,72  0,00 
  Paliperidón Teva 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x150 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  176,61  0,00 
  Paliperidón Teva 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x75 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  96,39  0,00 
  PALLADONE-SR capsules 16 mg; cps pld 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 48,00   náhrada  149,27  0,00 
  PALLADONE-SR capsules 2 mg; cps pld 60x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 6,00   náhrada  22,24  0,00 
  PALLADONE-SR capsules 4 mg; cps pld 60x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 12,00   náhrada  40,18  0,00 
  PALLADONE-SR capsules 8 mg; cps pld 60x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 24,00   náhrada  79,25  0,00 
  Palonosetron Accord 250 mikrogramov injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/250 µg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=A04AA05=Palonosetron (GP NIE) 5,00   náhrada  26,49  0,00 
  Pamifos; con inf 1x10 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 0,50   náhrada  34,04  0,00 
  Pamifos; con inf 1x20 ml/60 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 1,00   náhrada  68,09  0,00 
  Pamifos; con inf 1x30 ml/90 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 1,50   náhrada  102,13  0,00 
  Pazenir 5 mg/ml prášok na infúznu disperziu; plv sif 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  134,96  0,00 
  Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis. Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis. Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib STADA 200 mg; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib STADA 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Zentiva 200 mg; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Zentiva 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=L03AB11=Peginterferon alfa-2a (GP NIE) 6,92   náhrada  154,40  0,00 
  Pelgraz 6 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Pelgraz 6 mg injekčný roztok v naplnenom injektore; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (injektor napl.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Pelmeg 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x100 mg/4 ml (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  82,85  0,00 
  Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x500 mg/20 ml (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  414,25  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  401,90  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  82,85  0,00 
  Pemetrexed Pharmevid 500 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  460,12  0,00 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/500 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  401,90  0,00 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  80,38  0,00 
  Penester; tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  22,05  0,00 
  Pentasa 1 g; sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 4,67   náhrada  19,73  0,00 
  Pentasa Sachet 2 g; gra plg 60x2 g (vre.Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 80,00   náhrada  75,65  0,00 
  Pentasa Slow release tablets 1 g; tbl plg 60x1 g (blis.Al/Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 40,00   náhrada  38,12  0,00 
  Perindopril Mylan 4 mg; tbl 30x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,44  0,00 
  Perindopril Mylan 8 mg; tbl 30x8 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  3,20  0,00 
  Perindopril-ratiopharm 4 mg; tbl 30x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,46  0,00 
  Perindopril-ratiopharm 4 mg; tbl 90x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,38  0,00 
  Perjeta 420 mg infúzny koncentrát; con inf 1x420 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD02= () 21,00   náhrada  2 300,98  0,00 
  Pexapral 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x0,26 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 4,46   náhrada  4,12  0,00 
  Pexapral 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x0,52 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 8,91   náhrada  8,82  0,00 
  Pexapral 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x2,1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 36,00   náhrada  30,03  0,00 
  Pexapral 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x3,15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 54,00   náhrada  45,04  0,00 
  Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, PLM; ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 1 125,00   náhrada  141,27  0,00 
  Phesgo 1 200 mg/600 mg injekčný roztok; sol inj 1x15 ml/1200 mg/600 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XY02= () 1,00   náhrada  6 478,21  0,00 
  Phesgo 600 mg/600 mg injekčný roztok; sol inj 1x10 ml/600 mg/600 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XY02= () 1,00   náhrada  3 600,51  0,00 
  PILOKARPIN 2 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01EB01=Pilokarpin (GP NIE) 25,00   náhrada  3,07  0,00 
  Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g; plv ifo 1x4 g/0,5 g (50 ml liek.inj.skl.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=J01CR05=Piperacilin/tazobactam (GP NIE) 0,32   náhrada  8,16  0,00 
  Piramil 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PE//PE/Al); na recept; ATC=C09AA05=Ramipril (GP ANO) 30,00   náhrada  2,30  0,00 
  Pixuvri 29 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x29 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01DB11= () 29,00   náhrada  456,34  0,00 
  PK-Merz; sol inf 2x500 ml/200 mg (fľ.inf.plast.); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 2,00   náhrada  34,44  0,00 
  PK-Merz; tbl flm 90x100 mg (blis.Al/PP); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 45,00   náhrada  10,01  0,00 
  Plegridy 125 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x125 µg/0,5 ml (pero inj.napl. Plegridy P; na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L03AB13= () 2,00   náhrada  648,00  0,00 
  Plegridy 63 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere, Plegridy 94 mikrogramov injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,5 ml/63 µg + 1x0,5 ml/94 µg (pero.inj.; na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L03AB13= () 2,00   náhrada  470,32  0,00 
  Pneumovax 23; sol iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly); na recept; ind.obm. ATC=J07AL01=Vakcina proti pneumokokom, purifikovany polysacharidovy antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  21,81  0,00 
  Ponvory 2 mg, Ponvory 3 mg, Ponvory 4 mg, Ponvory 5 mg, Ponvory 6 mg, Ponvory 7 mg, Ponvory 8 mg, Ponvory 9 mg, Ponvory 10 mg; tbl flm 14x(2x2 mg+2x3 mg+2x4 mg+1x5 mg+1x6 mg+1x7; na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA50= () 4,15   náhrada  356,42  0,00 
  Ponvory 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.OPA/alu/PE+DES/PET/alu/PE); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA50= () 28,00   náhrada  877,00  0,00 
  Posaconazole Sandoz 100 mg; tbl ent 24x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Posaconazole Sandoz 40 mg/ml; sus por 1x105 ml (fľ.skl.jantárová); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 5,25   náhrada  353,41  0,00 
  Posaconazole STADA 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Posaconazole Zentiva; tbl ent 24x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Posakonazol STADA; sus por 1x105 ml (fľ.skl.jantár.+odmer.lyž.); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 5,25   náhrada  353,41  0,00 
  Posakonazol Teva 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x1x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv; na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  POTELIGEO 4 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FX09= () 20,00   náhrada  1 359,43  0,00 
  Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 45,00   náhrada  11,97  0,00 
  Pragiola 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 22,50   náhrada  9,96  0,00 
  Praluent 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1 ml/150 mg (pero inj.skl.napl.); na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm.,ZP ATC=C10AX14= () 28,00   náhrada  427,04  0,00 
  Praluent 300 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x2 ml/300 mg (pero inj.skl.napl. bez akt.; na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm.,ZP ATC=C10AX14= () 28,00   náhrada  427,02  0,00 
  Praluent 75 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1 ml/75 mg (pero inj.skl.napl.); na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm.,ZP ATC=C10AX14= () 28,00   náhrada  427,04  0,00 
  Pramipexol STADA 0,18 mg tablety; tbl 100(10x10)x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 10,29   náhrada  9,50  0,00 
  Pramipexol STADA 0,18 mg tablety; tbl 30(3x10)x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 3,09   náhrada  2,85  0,00 
  Pramipexol STADA 0,7 mg tablety; tbl 100(10x10)x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 40,00   náhrada  36,96  0,00 
  Pramipexol Teva Pharma 2,62 mg; tbl plg 30x2,62 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 44,91   náhrada  41,63  0,00 
  Preato 150 mg tablety; tbl 56x150 mg (blis.OPA/PVC/Al//Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Preato 75 mg tablety; tbl 56x75 mg (blis.OPA/PVC/Al//Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Pregabalin Mylan 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Pregabalin Mylan 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Pregabalin Sandoz 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Pregabalin Sandoz 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Pregabalin STADA Arzneimittel 150 mg; cps dur 56x150 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Pregabalin STADA Arzneimittel 75 mg; cps dur 56x75 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Pregabalin Zentiva 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,45  0,00 
  Pregabalin Zentiva 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Preglenix 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,20  0,00 
  Prevenar 13 injekčná suspenzia; sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.+ samost.i; na recept; ind.obm. ATC=J07AL02=Vakcina proti pneumokokom, purifikovany polysacharidovy konjugovany antigen (GP NIE) 10,00   náhrada  508,72  0,00 
  Prevymis 240 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x240 mg (blis.Al/Al-jednotk. dávka); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=J05AX18= () 14,00   náhrada  4 685,35  0,00 
  PREZISTA 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x600 mg (fľ. HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  276,08  0,00 
Strana č.
< späť tam >