Počet liekov na I je 184 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ibandronic Acid Mylan 150 mg; tbl flm 1x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 30,00   náhrada  4,80  0,00 
  Ibandronic Acid Mylan 150 mg; tbl flm 3x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Ibandronic acid STADA; tbl flm 3x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Ibandronic acid STADA 3 mg; sol inj 1x3 ml/3 mg (striek.inj.napl.skl.+1x inj.i; na recept; END, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 0,75   náhrada  25,92  0,00 
  Iclusig 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x15 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE24= () 20,00   náhrada  6 496,78  0,00 
  Iclusig 45 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x45 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE24= () 30,00   náhrada  6 496,78  0,00 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  454,47  0,00 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v per; na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  454,47  0,00 
  Idacio 40 mg/0,8 ml injekčný roztok na pediatrické použitie; sol inj 1x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  227,24  0,00 
  IDELVION 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm., ZP ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 2,86   náhrada  2 263,34  0,00 
  IDELVION 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2000 IU+5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 5,71   náhrada  4 526,67  0,00 
  IDELVION 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 0,71   náhrada  565,64  0,00 
  IDELVION 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm., ZP ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 1,43   náhrada  1 132,06  0,00 
  Igantet 250 IU; sol iru 1x1 ml/250 I.U. (striek.inj.skl.); na recept; ATC=J06BB02=Imonoglobulin proti tetanu (GP NIE) 1,00   náhrada  12,04  0,00 
  Ikametin 150 mg; tbl flm 3x150 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Ilaris 150 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ALG; ind.obm., ZP ATC=L04AC08= () 55,56   náhrada  11 644,94  0,00 
  IMACORT; crm der 1x20 g (tuba Al); na recept; DER, ORL; ATC=D01AC20=Kombinacie (GP NIE) 20,00   náhrada  3,17  0,00 
  Imasup 50 mg; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=L04AX01=Azatioprin (GP NIE) 33,33   náhrada  14,05  0,00 
  Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,75  0,00 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,36  0,00 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,36  0,00 
  Imatinib Sandoz 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00 
  Imatinib STADA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x60x100 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib STADA 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x30x400 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00 
  Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00 
  Imatinib Vipharm 100 mg; cps dur 60x100 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib Vipharm 400 mg; cps dur 30x400 mg (fľ.HDPE); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,75  0,00 
  Imigran; sol inj 2x0,5 ml/6 mg (striek.inj.napl.+autoinjekt; na recept; NEU; ATC=N02CC01=Sumatriptan (GP ANO) 2,00   náhrada  24,59  0,00 
  Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF; plv iol 1x500 IU+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.; na recept; HEM; ATC=B02BD06=Faktor VIII. a VWF (GP NIE) 1,00   náhrada  152,54  0,00 
  IMMUNINE 1200 IU; plv iio 1x1200 IU+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.+lie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 3,43   náhrada  382,40  0,00 
  Immunoprin 100 mg; tbl flm 100x100 mg (obal PE); na recept; ATC=L04AX01=Azatioprin (GP NIE) 66,67   náhrada  28,13  0,00 
  Immunoprin 50 mg; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=L04AX01=Azatioprin (GP NIE) 33,33   náhrada  14,05  0,00 
  Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg/30 mg (blis.NYL/Al/PVC); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD09= () 28,00   náhrada  35,43  0,00 
  Indap; cps dur 30x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C03BA11=Indapamid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,91  0,00 
  INEGY 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP; ind.obm. ATC=C10BA02= () 30,00   náhrada  16,42  0,00 
  INEGY 10 mg/20 mg tablety; tbl 98x10 mg/20 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, ENP; ind.obm. ATC=C10BA02= () 98,00   náhrada  49,52  0,00 
  INEGY 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C10BA02= () 30,00   náhrada  16,44  0,00 
  INEGY 10 mg/40 mg tablety; tbl 98x10 mg/40 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA, END, ENP, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C10BA02= () 98,00   náhrada  52,47  0,00 
  Infanrix hexa; plv iul 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07CA09=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitide B (GP NIE) 10,00   náhrada  426,75  0,00 
  Infanrix Polio; sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+10 ihiel); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07CA02=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, detskej obrne (GP NIE) 10,00   náhrada  174,00  0,00 
  Inflectra 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; DER, GIT, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB02=Infliximab (GP NIE) 26,67   náhrada  241,19  0,00 
  Influvac Tetra; sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou); na recept; ATC=J07BB02=Vakcina proti chripke (GP NIE) 1,00   náhrada  11,17  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA; sol inf 1x250 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 2,50   náhrada  1,41  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA; sol inf 1x250 ml (vak plast.PP); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 2,50   náhrada  1,86  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 5,00   náhrada  1,73  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA; sol inf 1x500 ml (vak plast.PP); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 5,00   náhrada  2,36  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; sol inf 1x250 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 2,50   náhrada  1,34  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; sol inf 1x250 ml (vak plast.PP); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 2,50   náhrada  1,55  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 5,00   náhrada  1,62  0,00 
  INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; sol inf 1x500 ml (vak plast.PP); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 5,00   náhrada  1,75  0,00 
  INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA; con inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05XA01=Chlorid draselny (GP NIE) 1,00   náhrada  1,46  0,00 
  INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA; sol inf 1x250 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=B05BC01=Manitol (GP NIE) 2,50   náhrada  1,97  0,00 
  INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA; sol inf 1x250 ml (vak PP); na recept; ATC=B05BC01=Manitol (GP NIE) 2,50   náhrada  1,97  0,00 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x250 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,50   náhrada  1,28  0,00 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,47  0,00 
  Inovelon 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x400 mg (blis. PA/Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF03=Rufinamid (GP NIE) 12,50   náhrada  104,31  0,00 
  Insuman Basal; sus inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AC01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  23,26  0,00 
  Insuman Comb 25; sus inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  23,03  0,00 
  Insuman Rapid; sol inj 1x5 ml/500 IU (skl. liek.); na recept; DIA, ENP, GER, INT, KLF, PLM; ATC=A10AB01=Inzulin humanny (GP NIE) 12,50   náhrada  6,91  0,00 
  IntronA 25 miliónov IU/2,5 ml injekčný alebo infúzny roztok; sol ijf 1x2,5 ml/25 MU (liek.inj.skl.); na recept; GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO; ind.obm. ATC=L03AB05=Interferon alfa-2b (GP NIE) 12,50   náhrada  128,66  0,00 
  Invega; tbl plg 56x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 56,00   náhrada  92,53  0,00 
  Invega; tbl plg 56x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 84,00   náhrada  92,53  0,00 
  Invokana 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x100 mg (blis.PVC/Al-perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BX11= () 30,00   náhrada  45,59  0,00 
  IOMERON 300; sol inj 10x100 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB10=Iomeprol (GP NIE) 100,00   náhrada  551,12  0,00 
  IOMERON 350; sol inj 10x200 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB10=Iomeprol (GP NIE) 200,00   náhrada  930,20  0,00 
  Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA04=Irbesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  4,71  0,00 
  Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA04=Irbesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,66  0,00 
  IRESSA; tbl flm 30(3x10) x 250 mg (blis.PVC/Al neperfor.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE02=Gefitinib (GP NIE) 30,00   náhrada  2 128,97  0,00 
  Irinotecan Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/40 mg (5 ml liek.inj.skl.jantárová ; na recept; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 40,00   náhrada  6,88  0,00 
  Irinotecan Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (5 ml liek.inj.skl.jantárová; na recept; ONK; ATC=L01XX19=Irinotekan (GP NIE) 100,00   náhrada  17,20  0,00 
  ISENTRESS 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX08=Raltegravir ( ) 30,00   náhrada  568,24  0,00 
  ISENTRESS 600 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x600 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX08=Raltegravir ( ) 30,00   náhrada  568,26  0,00 
  Ivabradín Sandoz 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradin STADA 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  20,40  0,00 
  Ivabradine Mylan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradine Zentiva 7,5 mg mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  21,38  0,00 
  Ivabradin STADA 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradín Teva Slovakia 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-; na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradine Mylan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,05 
  Insuman Basal; sus inj 5x3 ml/300 IU (skl. nápl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AC01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  23,36  0,07 
  Indap; cps dur 100x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C03BA11=Indapamid (GP ANO) 166,67   náhrada  6,63  0,13 
  Indapamid ratiopharm 1,5 mg; tbl plg 30x1,5 mg (blister PVC/PVDc/Al); na recept; ATC=C03BA11=Indapamid (GP ANO) 30,00   náhrada  2,28  0,18 
  Indapamid STADA 1,5 mg; tbl plg 30x1,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03BA11=Indapamid (GP ANO) 30,00   náhrada  2,30  0,20 
  Ivabradín Sandoz 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,48  0,30 
  IRUZID 20 mg/25 mg; tbl 30x20 mg/ 25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  6,23  0,32 
  Isoptin 80 mg ; tbl flm 50x80 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C08DA01=Verapamil (GP ANO) 16,67   náhrada  3,62  0,32 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  1,31  0,33 
  Indometacin 100 Galvex; sup 10x100 mg (strip PVC/LDPE); na recept; ATC=M01AB01=Indometacin (GP NIE) 10,00   náhrada  1,37  0,34 
  INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; sol inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 1,00   náhrada  1,25  0,36 
  Insuman Comb 25; sus inj 5x3 ml/300 IU (skl. nápl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  23,44  0,38 
  INFUSIO RINGERI IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,52  0,44 
  Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablety; tbl 30x20 mg (fľa.HDPE); na recept; ATC=C01DA14=Izosorbid mononitrat (GP ANO) 15,00   náhrada  1,52  0,44 
  Isoptin 40 mg ; tbl flm 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C08DA01=Verapamil (GP ANO) 8,33   náhrada  2,28  0,63 
  Imuran 50 mg; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=L04AX01=Azatioprin (GP NIE) 33,33   náhrada  14,91  0,84 
  IRUMED 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 30,00   náhrada  2,25  0,90 
  IRUMED 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 15,00   náhrada  1,58  0,90 
  IRUZID 20 mg/12,5 mg; tbl 30x20 mg/ 12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  5,24  0,92 
Strana č.
< späť tam >