Počet liekov na D je 181 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný roztok v náhradnej náplni; sol iso 5x3 ml (náplň skl.); ; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 7,50   náhrada  186,87  0,00 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 25,00   náhrada  230,95  0,00 
  Dailiport 0,5 mg; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dá; na recept; HEP,NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  8,96  0,00 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP,NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Dailiport 3 mg; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP,NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 18,00   náhrada  49,03  0,00 
  Dailiport 5 mg; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP,NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  84,54  0,00 
  Darunavir Krka 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  202,92  0,00 
  Darunavir Mylan 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  202,92  0,00 
  DARZALEX 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC24= () 25,00   náhrada  1 690,26  0,00 
  Dasatinib Krka 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM,ONK; ind.obm. ATC=L01XE06=Dasatinib (GP NIE) 30,00   náhrada  1 561,74  0,00 
  DAUNOBLASTINA; plv iol 1x20 mg+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01DB02=Daunorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  13,06  0,00 
  Depakine; sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; NEU,PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 5,00   náhrada  4,31  0,00 
  Depakine Chrono 500 mg; tbl flp 30x500 mg (tuba PP); na recept; NEU,PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 10,00   náhrada  3,65  0,00 
  DEPO-MEDROL 40 mg/ml; sus inj 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 10,00   náhrada  8,87  0,00 
  Derin 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30 (10x3)x25 mg; na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  1,76  0,00 
  Derin 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60(10x6)x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,69  0,00 
  Derin Prolong 200 mg; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  24,15  0,00 
  Derin Prolong 300 mg; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  36,99  0,00 
  Desloratadine Glenmark 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 100,00   náhrada  5,31  0,00 
  Detreman 1 mg tablety; tbl 28x1 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 28,00   náhrada  16,80  0,00 
  Dexa-Gentamicin; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01CA01=Dexametazon a antiinfektiva (GP NIE) 5,00   náhrada  2,62  0,00 
  Dexametazón Krka 20 mg tablety; tbl 20x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 266,67   náhrada  45,23  0,00 
  Dexametazón Krka 4 mg tablety; tbl 20x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,33   náhrada  11,47  0,00 
  Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok; sol inj 50x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 265,00   náhrada  18,55  0,00 
  Diphereline S.R. 11,25 mg; plv iud 1x11,25 mg+1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+; na recept; END,ENP,GYN,ONK,URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 83,96   náhrada  164,84  0,00 
  Diphereline S.R. 3,75 mg; plv iud 1x3,75 mg+1xdisp.prostr. (liek.inj.skl.+am; na recept; END,ENP,GYN,ONK,RPM,URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 27,99   náhrada  74,89  0,00 
  DISULONE 100 au protoxalate de fer; tbl 100; na recept; DER,INF,TRN; ATC=J04BA02=Dapson (GP ANO) 200,00   náhrada  11,49  0,00 
  DITHIADEN INJ; sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 2,50   náhrada  8,13  0,00 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  Docetaxel Accord 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  44,57  0,00 
  DOLSIN; sol inj 10x1 ml (amp.skl.); na recept; ATC=N02AB02=Petidin (GP NIE) 1,25   náhrada  3,61  0,00 
  DOLSIN; sol inj 10x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=N02AB02=Petidin (GP NIE) 2,50   náhrada  4,58  0,00 
  Donepezil Accord 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  4,55  0,00 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,14  0,00 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  12,45  0,00 
  Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast/nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  47,05  0,00 
  Duloxetin Mylan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,66  0,00 
  Duloxetin Sandoz 60 mg; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,05  0,00 
  Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,66  0,00 
  Dulxetenon 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  5,33  0,00 
  Duodopa intestinálny gél; gel ist 7x100 ml (vak PVC); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 7,00   náhrada  692,51  0,00 
  Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  Dutasteride/Tamsulosin Krka 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  13,26  0,01 
  Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,00   náhrada  3,74  0,03 
  Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  2,98  0,05 
  Digoxin 0,125 Léčiva; tbl 30x0,125 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C01AA05=Digoxin (GP NIE) 15,00   náhrada  1,29  0,09 
  Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  11,45  0,10 
  Digoxin 0,250 Léčiva; tbl 30x0,250 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C01AA05=Digoxin (GP NIE) 30,00   náhrada  1,91  0,11 
  Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  1,76  0,14 
  Diluran ; tbl 20x250 mg (blis. Al/PVC); na recept; ATC=S01EC01=Acetazolamid (GP NIE) 6,66   náhrada  2,13  0,14 
  Diazepam Desitin rectal tube 5 mg; sol rec 5x2,5 ml/5 mg (tuba PE); na recept; NEU,PED,PLM,PSY,URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 2,50   náhrada  5,41  0,16 
  Diazepam Desitin rectal tube 10 mg; sol rec 5x2,5 ml/10 mg (tuba PE); na recept; NEU,PED,PLM,PSY,URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 5,00   náhrada  6,28  0,18 
  Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,31  0,25 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AJ13= () 10,00   náhrada  1,89  0,26 
  Dulxetenon 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,96  0,30 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 130,67   náhrada  40,10  0,38 
  DEXAMED; sol inj 10x2 ml/8 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,00   náhrada  4,16  0,45 
  Diclac retard; tbl plg 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 20,00   náhrada  2,18  0,50 
  DHC Continus 60 mg; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 15,00   náhrada  12,75  0,51 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,17  0,52 
  DEOXYMYKOIN ; tbl 10x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,60  0,55 
  Desloratadin Zentiva 0,5 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x120 ml/60 mg (fľ.skl.jant.); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 12,00   náhrada  2,49  0,59 
  Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AJ13= () 30,00   náhrada  5,50  0,61 
  Duloxetin Sandoz 30 mg; cps end 30x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 15,00   náhrada  6,35  0,63 
  Dicuno 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  1,92  0,66 
  Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  5,22  0,67 
  Desloratadin Xantis 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,30  0,68 
  Doxyhexal Tabs; tbl 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,80  0,70 
  Desloratadine Glenmark 5 mg tablety; tbl 50x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 50,00   náhrada  3,44  0,74 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,10  0,75 
  DUPHALAC; sir 1x500 ml (fľ.HDPE); na recept; AGG,GER,GIT,HEP,INT,KLF,ONK,PED,PLM; ATC=A06AD11=Laktuloza (GP ANO) 49,78   náhrada  5,60  0,77 
  DIACORDIN 90 RETARD; tbl plg 30x90 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C08DB01=Diltiazem (GP ANO) 11,25   náhrada  2,81  0,78 
  Donesyn 5 mg; tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 65,33   náhrada  16,72  0,78 
  Derin 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60(10x6)x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  10,33  0,79 
  Dopegyt; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C02AB01=L- metyldopa (GP ANO) 12,50   náhrada  6,63  0,79 
  DHC Continus 90 mg; tbl mod 60x90 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 22,50   náhrada  20,36  0,81 
  Dasselta 5 mg filmom obalená tableta; tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,59  0,97 
  Desloratadin Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,59  0,97 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  6,64  0,98 
  Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x75 mg/650mg (blis.PVC/PVDC/papier/Al); na recept; ATC=N02AJ13= () 60,00   náhrada  10,78  1,00 
  Doxyhexal 200 Tabs; tbl 10x200 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,12  1,02 
  DHC Continus 120 mg; tbl mod 60x120 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 30,00   náhrada  26,47  1,03 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 98x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 98,00   náhrada  20,87  1,07 
  DALACIN V 2 % ; crm vag 1x40 g (tuba PE); na recept; GYN; ATC=G01AA10=Klindamycin (GP NIE) 8,00   náhrada  11,07  1,10 
  DIROTON 5 mg; tbl 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 14,00   náhrada  1,75  1,12 
  Desloratadin Xantis 5 mg; tbl 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 50,00   náhrada  3,83  1,13 
  DALACIN C 150 mg; cps dur 16x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 2,00   náhrada  3,07  1,14 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG,DIA,NEU,PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 90,00   náhrada  19,35  1,17 
  Diroton plus H 20 mg /12,5 mg tablety; tbl 30(3x10)x20 mg/12,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  5,56  1,21 
  duphaston ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; END,ENP,GYN; ATC=G03DB01=Dydrogesteron (GP NIE) 20,00   náhrada  5,36  1,22 
  Dapril 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 15,00   náhrada  1,91  1,23 
  Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,58  1,23 
  DIACORDIN 120 RETARD; tbl plg 30x120 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C08DB01=Diltiazem (GP ANO) 15,00   náhrada  4,59  1,27 
  DALACIN C 300 mg; cps dur 16x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 4,00   náhrada  5,15  1,29 
  Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 50,00   náhrada  3,99  1,29 
  Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety; tbl 30(3x10)x10 mg/12,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,29  1,29 
  DIROTON 10 mg; tbl 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 28,00   náhrada  2,57  1,31 
  Differine krém; crm der 1x30 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D10AD03=Adapalen (GP NIE) 30,00   náhrada  6,69  1,32 
  Diphereline 0,1 mg; plv iol 7x0,1 mg+7xsolv. (liek.inj.+amp.skl.); na recept; GYN,ONK,RPM,URO; ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 7,00   náhrada  22,21  1,33 
Strana č.
< späť tam >