Počet liekov na D je 203 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný roztok v náhradnej náplni; sol iso 5x3 ml (náplň skl.); ; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 7,50   náhrada  186,87  0,00 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 25,00   náhrada  230,95  0,00 
  Dailiport 0,5 mg; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dá; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  8,96  0,00 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Dailiport 3 mg; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 18,00   náhrada  49,03  0,00 
  Dailiport 5 mg; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  84,54  0,00 
  Darunavir Krka 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  166,71  0,00 
  Darunavir Mylan 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x800 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AE10=Darunavir (GP ANO) 30,00   náhrada  166,71  0,00 
  Daruph 55 mg; tbl flm 60x55 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,42  0,00 
  Daruph 79 mg; tbl flm 30x79 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  885,58  0,00 
  DARZALEX 1 800 mg injekčný roztok; sol inj 1x15 ml/1800 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 1,00   náhrada  4 882,92  0,00 
  DARZALEX 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 25,00   náhrada  1 633,36  0,00 
  Dasatinib Krka 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Krka 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Sandoz 70 mg; tbl flm 60x1x70 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Teva 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Teva 70 mg; tbl flm 60x1x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Zentiva 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  DAUNOBLASTINA; plv iol 1x20 mg+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01DB02=Daunorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  13,06  0,00 
  Deferasirox Accord 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x360 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 720,00   náhrada  239,58  0,00 
  Deferasirox Glenmark 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x180 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,47  0,00 
  Deferasirox Glenmark 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x360 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,74  0,00 
  Deferasirox Mylan 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x180 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox Mylan 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x360 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,56  0,00 
  Deferasirox Sandoz 180 mg; tbl flm 30x180 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox Sandoz 360 mg; tbl flm 30x360 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,56  0,00 
  Deferasirox STADA 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x180 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox STADA 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x360 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,56  0,00 
  Deferasirox Teva 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x180 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,47  0,00 
  Deferasirox Teva 360 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x360 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,74  0,00 
  Deferasirox Zentiva 360 mg; tbl flm 30x360 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 771,00   náhrada  256,56  0,00 
  Depakine; sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 5,00   náhrada  4,27  0,00 
  Depakine Chrono 500 mg; tbl flp 30x500 mg (tuba PP); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 10,00   náhrada  3,65  0,00 
  DEPO-MEDROL 40 mg/ml; sus inj 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB04=Metylprednizolon (GP ANO) 10,00   náhrada  8,87  0,00 
  Derin 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60(10x6)x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,69  0,00 
  Derin Prolong 200 mg; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Derin Prolong 300 mg; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Desloratadine Glenmark 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 100,00   náhrada  5,31  0,00 
  Desurol 30 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Desurol 30 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  5,16  0,00 
  Desurol 60 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x60 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 50,00   náhrada  20,64  0,00 
  Desurol 60 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Dexa-Gentamicin; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01CA01=Dexametazon a antiinfektiva (GP NIE) 5,00   náhrada  2,62  0,00 
  Dexametazón Krka 20 mg tablety; tbl 20x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 266,67   náhrada  45,23  0,00 
  Dexametazón Krka 4 mg tablety; tbl 20x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,33   náhrada  11,47  0,00 
  Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok; sol inj 50x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 265,00   náhrada  18,55  0,00 
  Dimethyl fumarate Glenmark 120 mg; cps end 14x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AX07= () 3,50   náhrada  57,19  0,00 
  Dimethyl fumarate Glenmark 240 mg; cps end 56x240 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AX07= () 28,00   náhrada  364,02  0,00 
  Diphereline S.R. 11,25 mg; plv iud 1x11,25 mg+1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+; na recept; END, ENP, GYN, ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 83,96   náhrada  156,97  0,00 
  Diphereline S.R. 3,75 mg; plv iud 1x3,75 mg+1xdisp.prostr. (liek.inj.skl.+am; na recept; END, ENP, GYN, ONK, RPM, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 27,99   náhrada  72,44  0,00 
  DISULONE 100 au protoxalate de fer; tbl 100; na recept; DER, INF, TRN; ATC=J04BA02=Dapson (GP ANO) 200,00   náhrada  11,81  0,00 
  DITHIADEN INJ; sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 2,50   náhrada  8,60  0,00 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  Docetaxel Accord 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  44,57  0,00 
  Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  11,45  0,00 
  Donepezil Accord 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  4,55  0,00 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 130,67   náhrada  40,10  0,00 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX08= () 30,00   náhrada  1 848,59  0,00 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,14  0,00 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  12,45  0,00 
  Dovato 50 mg/300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/300 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR25= () 30,00   náhrada  622,95  0,00 
  Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  13,60  0,00 
  Duloxetin Sandoz 30 mg; cps end 30x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 15,00   náhrada  3,53  0,00 
  Duloxetin Sandoz 60 mg; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,05  0,00 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 98x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 98,00   náhrada  19,79  0,00 
  Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,66  0,00 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 90,00   náhrada  18,18  0,00 
  Duodopa intestinálny gél; gel ist 7x100 ml (vak PVC); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 7,00   náhrada  620,33  0,00 
  Duoxona 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x10 mg/5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  21,33  0,00 
  Duoxona 20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x20 mg/10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  39,95  0,00 
  Duoxona 40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x40 mg/20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  74,13  0,00 
  Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  33,37  0,00 
  Dutasteride/Tamsulosin Krka 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  33,37  0,00 
  Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast/nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  46,57  0,01 
  Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,00   náhrada  3,74  0,03 
  Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  2,98  0,05 
  Derin 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30 (10x3)x25 mg; na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  1,76  0,06 
  Digoxin 0,125 Léčiva; tbl 30x0,125 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C01AA05=Digoxin (GP NIE) 15,00   náhrada  1,33  0,08 
  Digoxin 0,250 Léčiva; tbl 30x0,250 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C01AA05=Digoxin (GP NIE) 30,00   náhrada  1,91  0,11 
  Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  1,76  0,14 
  Diluran ; tbl 20x250 mg (blis. Al/PVC); na recept; ATC=S01EC01=Acetazolamid (GP NIE) 6,66   náhrada  2,13  0,14 
  Diazepam Desitin rectal tube 5 mg; sol rec 5x2,5 ml/5 mg (tuba PE); na recept; NEU, PED, PLM, PSY, URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 2,50   náhrada  5,41  0,16 
  Diazepam Desitin rectal tube 10 mg; sol rec 5x2,5 ml/10 mg (tuba PE); na recept; NEU, PED, PLM, PSY, URM; ATC=N05BA01=Diazepam (GP ANO) 5,00   náhrada  6,28  0,18 
  Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,31  0,25 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AJ13= () 10,00   náhrada  1,89  0,26 
  DEXAMED; sol inj 10x2 ml/8 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=H02AB02=Dexametazon (GP ANO) 53,00   náhrada  4,16  0,45 
  DHC Continus 60 mg; tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 15,00   náhrada  11,54  0,45 
  Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,17  0,45 
  Diclac retard; tbl plg 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 20,00   náhrada  2,18  0,50 
  Dulsevia 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  3,80  0,50 
  Desloratadin Zentiva 0,5 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x120 ml/60 mg (fľ.skl.jant.); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 12,00   náhrada  2,49  0,59 
  Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AJ13= () 30,00   náhrada  5,50  0,61 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,10  0,64 
  Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  5,22  0,67 
  Daslodil 5 mg; tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=R06AX27=Desloratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,30  0,68 
  DHC Continus 90 mg; tbl mod 60x90 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AA08=Dihydrokodein (GP NIE) 22,50   náhrada  19,34  0,75 
  DIACORDIN 90 RETARD; tbl plg 30x90 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=C08DB01=Diltiazem (GP ANO) 11,25   náhrada  2,81  0,78 
  Donesyn 5 mg; tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 65,33   náhrada  16,72  0,78 
Strana č.
< späť tam >