Počet liekov na E je 263 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Epiduo; gél, 1x30 g (obal viacdávk.); ; DER; ATC=D10AD53= () 30,00   náhrada  19,77  14,95 
  Epilan D - Gerot; tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N03AB02=Fenytoin (GP NIE) 33,35   náhrada  3,19  0,00 
  Epiletam 1000 mg; tbl flm 120x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 80,00   náhrada  39,12  0,00 
  Epiletam 250 mg; tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  6,35  0,00 
  Epiletam 500 mg; tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 40,00   náhrada  21,39  0,00 
  Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,32  0,12 
  Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  7,83  1,79 
  EpiPen ; sol inj 1x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  38,05  1,50 
  EpiPen; sol inj 2x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 2,00   náhrada  74,59  1,49 
  EpiPen Jr. ; sol inj 1x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  37,54  1,25 
  EpiPen Jr.; sol inj 2x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG,DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 2,00   náhrada  74,06  1,48 
  Epirubicin Accord 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.s bielym/modrý; na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,20  0,00 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  20,55  0,00 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  5,34  0,00 
  Epivir 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 30,00   náhrada  63,95  0,00 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,04  0,50 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  39,12  1,50 
  EPLERAD 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  14,43  0,00 
  Eplerenon Mylan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,73  1,19 
  Eplerenon Mylan 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,67  1,13 
  Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  40,17  2,55 
  Eplerenon Sandoz 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  16,21  1,78 
  Eplerenon Sandoz 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,29  0,00 
  Eplerenon STADA 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  44,63  2,83 
  Eplerenon STADA 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,57  1,03 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  48,10  0,00 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,42  0,99 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  12,54  0,00 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  40,17  2,55 
  Eplerenone Teva 50 mg; tbl flm 30x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eplerenone Teva 50 mg; tbl flm 90x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  EQUORAL; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  56,49  0,00 
  EQUORAL 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  EQUORAL 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  16,80  0,00 
  EQUORAL 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  30,84  0,00 
  Erbitux 5 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC06=Cetuximab (GP NIE) 1,00   náhrada  172,14  0,00 
  Erelzi 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  252,02  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,67  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (pero napl.skl.); na recept; DER,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,70  0,01 
  EREVIT 300; sol inj 5x1 ml (amp.skl.); na recept; ATC=A11HA03=Tokoferol (vitamin E) (GP NIE) 7,60   náhrada  3,12  2,81 
  Erivedge 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x150 mg (fľ.HDPE); na recept; DER,ONK,RAT; ind.obm.,ZP ATC=L01XX43= () 28,00   náhrada  4 479,75  1 068,62 
  Erleada 60 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; ONK,URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BB05= () 30,00   náhrada  3 168,47  0,00 
  Erlotinib Mylan 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Mylan 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Sandoz 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib STADA 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib STADA 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,13  0,00 
  Erlotinib Vipharm 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Vipharm 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Zentiva 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Zentiva 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erolin; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,93  2,31 
  ERYFLUID; sol der 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; DER; ATC=D10AF02=Erytromycin (GP NIE) 100,00   náhrada  5,10  0,80 
  Escitalopram Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 98,00   náhrada  8,13  0,00 
  Escitalopram FARMAX 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  2,49  0,00 
  Escitalopram FARMAX 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  4,98  0,00 
  Escitalopram Mylan 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  4,29  1,97 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  2,60  0,28 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  4,65  0,00 
  Escitil 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  4,09  1,77 
  Escitil 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  7,88  3,23 
  Escitil 15 mg; tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 84,00   náhrada  12,17  0,00 
  Escitil 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  7,98  0,36 
  Eslibon 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al-transparent.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  52,26  0,00 
  Esogno 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 7x1 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=N05CF04= () 2,33   náhrada  2,70  2,59 
  Esogno 3 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x3 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=N05CF04= () 28,00   náhrada  10,93  9,56 
  Esogno 3 mg filmom obalené tablety; tbl flm 7x3 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=N05CF04= () 7,00   náhrada  3,80  3,46 
  Esoprex 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  5,48  2,99 
  Esoprex 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU,PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  10,98  6,00 
  Esperoct 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU + 1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+st; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  656,22  125,93 
  Esperoct 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1500 IU + 1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+st; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 3,00   náhrada  1 005,14  198,82 
  Esperoct 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU + 1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+str; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  331,16  65,86 
  ESPRITAL 30; tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AX11=Mirtazapin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,43  2,44 
  ESPRITAL 45; tbl flm 30x45 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AX11=Mirtazapin (GP ANO) 45,00   náhrada  4,86  3,37 
  ESTRACYT 140 mg; cps dur 100x140 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; HEM,ONK,URK,URO; ATC=L01XX11=Estramustin (GP ANO) 1 400,00   náhrada  92,37  0,00 
  Estrofem 1 mg; tbl flm 28x1 mg; na recept; END,GYN; ATC=G03CA03=Estradiol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,99  0,00 
  Etoposid "Ebewe" 100 mg; sol inf 1x5 ml/100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; HEM,ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 100,00   náhrada  7,53  0,43 
  Etoposid "Ebewe" 200 mg; sol inf 1x10 ml/200 mg (liek.skl.hnedá); na recept; HEM,ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 200,00   náhrada  13,97  0,00 
  Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 100,00   náhrada  7,53  0,43 
  ETRUZIL; tbl flm 90x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  38,43  0,00 
  Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  29,95  0,10 
  Eucreas 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  33,67  4,03 
  EUPHYLLIN CR N 200 ; cps plg 50x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R03DA04=Teofylin (GP ANO) 25,00   náhrada  3,98  0,30 
  EUPHYLLIN CR N 300 ; cps plg 50x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R03DA04=Teofylin (GP ANO) 37,51   náhrada  5,42  0,00 
  EUPHYLLIN CR N 400 ; cps plg 50x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R03DA04=Teofylin (GP ANO) 50,00   náhrada  7,95  0,60 
  EURIN 5 mg; tbl 60x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN,GYU,NEF,URO; ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 20,00   náhrada  5,03  0,00 
  Euthyrox 100 mikrogramov; tbl 100x100 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 66,67   náhrada  2,96  0,03 
  Euthyrox 112 mikrogramov; tbl 100x112 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 74,67   náhrada  4,50  1,21 
  Euthyrox 125 mikrogramov; tbl 100x125 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 83,00   náhrada  3,96  0,31 
  Euthyrox 137 mikrogramov; tbl 100x137 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 91,33   náhrada  6,02  2,00 
  Euthyrox 150 mikrogramov; tbl 100x150 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 100,00   náhrada  4,35  0,00 
  Euthyrox 200 mikrogramov; tbl 100x200 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 133,30   náhrada  7,27  1,40 
  Euthyrox 25 mikrogramov; tbl 100x25 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 16,66   náhrada  2,31  1,58 
  Euthyrox 50 mikrogramov; tbl 100x50 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 33,33   náhrada  2,10  0,63 
  Euthyrox 75 mikrogramov; tbl 100x75 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 50,00   náhrada  3,12  0,92 
  Euthyrox 88 mikrogramov; tbl 100x88 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 58,67   náhrada  3,54  0,96 
Strana č.
< späť  tam >