Počet liekov je 109 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 10x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 30x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 130x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 175x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 100 MG/25 MG/2 ; tbl flm 250x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 125 MG/31,25 M ; tbl flm 175x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 125 MG/31,25 M ; tbl flm 130x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 125 MG/31,25 M ; tbl flm 100x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 125 MG/31,25 M ; tbl flm 30x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 125 MG/31,25 M ; tbl flm 10x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 250x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 175x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 130x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 30x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 MG/37,5 MG ; tbl flm 10x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200 MG/50 MG/2 ; tbl flm 175x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200 MG/50 MG/2 ; tbl flm 130x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200 MG/50 MG/2 ; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200 MG/50 MG/2 ; tbl flm 30x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200 MG/50 MG/2 ; tbl flm 10x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 250x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 175x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 130x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 30x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50 MG/12,5 MG/ ; tbl flm 10x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75 MG/18,75 MG ; tbl flm 175x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75 MG/18,75 MG ; tbl flm 130x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75 MG/18,75 MG ; tbl flm 100x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75 MG/18,75 MG ; tbl flm 30x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75 MG/18,75 MG ; tbl flm 10x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 250x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 175x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 130x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 30x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 100 MG/25 MG/ ; tbl flm 10x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 125 MG/31,25 ; tbl flm 175x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 125 MG/31,25 ; tbl flm 130x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 125 MG/31,25 ; tbl flm 100x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 125 MG/31,25 ; tbl flm 30x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 125 MG/31,25 ; tbl flm 10x125 mg/31,25 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 250x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 175x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 130x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 30x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 150 MG/37,5 M ; tbl flm 10x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 175 MG/43,75 ; tbl flm 175x175 mg/43,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 175 MG/43,75 ; tbl flm 130x175 mg/43,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 175 MG/43,75 ; tbl flm 100x175 mg/43,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 175 MG/43,75 ; tbl flm 30x175 mg/43,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 175 MG/43,75 ; tbl flm 10x175 mg/43,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 200 MG/50 MG/ ; tbl flm 175x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 200 MG/50 MG/ ; tbl flm 130x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 200 MG/50 MG/ ; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 200 MG/50 MG/ ; tbl flm 30x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 200 MG/50 MG/ ; tbl flm 10x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 250x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 175x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 130x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 30x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 50 MG/12,5 MG ; tbl flm 10x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 75 MG/18,75 M ; tbl flm 175x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 75 MG/18,75 M ; tbl flm 130x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 75 MG/18,75 M ; tbl flm 100x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 75 MG/18,75 M ; tbl flm 30x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE SANDOZ 75 MG/18,75 M ; tbl flm 10x75 mg/18,75 mg/200 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 130 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 175 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 250 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (100 mg/25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 175 (125 mg/31,25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 130 (125 mg/31,25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 100 (125 mg/31,25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 30 (125 mg/31,25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 10 (125 mg/31,25 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 130 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 175 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 250 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 100 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 30 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLE ; tbl flm 10 (150 mg/37,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 175 (175 mg/43,75 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 130 (175 mg/43,75 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 100 (175 mg/43,75 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 30 (175 mg/43,75 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABL ; tbl flm 10 (175 mg/43,75 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 175 (200 mg/50 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 130 (200 mg/50 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100 (200 mg/50 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30 (200 mg/50 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10 (200 mg/50 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 30 (50 mg/12,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
  STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMOM OBALENé TABLET ; tbl flm 100 (50 mg/12,5 mg/200 mg) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >