Psychohygiena

SEBAPOZNANIE A SEBAVÝCHOVA
EMÓCIE
BIORYTMY
SPÁNOK
FENG ŠUEJ
PARTNERSKÉ VZŤAHY
RODINA
PRÁCA A PRACOVISKO
MANAŽÉR
DOVOLENKA
STRES
ZDRAVIE A CHOROBA
STRACH A DEPRESIA
AUTOGÉNNY TRÉNING

SEBAPOZNANIE A SEBAVÝCHOVA

Vzťah k sebe samému
Podľa tradičnej literatúry je dôležité sebapoznávanie, stotožnenie sa so svojou podstatou, zdokonalenie intuície, zosúladenie svojho života s prírodou. Dôležité je hlavne posilnenie sebadisciplíny a sebavýchova k striedmosti. Pozitívne myslenie a spokojnosť vedie k prijatiu toho, čo je nemeniteľne dané a s čím sa nedá nič robiť.
Pre telesné i duševné zdravie človeka je dôležitá vnútorná i vonkajšia čistota tela. Odporúča sa predovšetkým správna voľba kvalitnej potravy a vnútorné očistné postupy napr. liečebný pôst, ktorý je súčasťou mnohých náboženstiev.

Vzťahy k okoliu
Podľa tradičných indických a tibetských textov má človek žiť zdržanlivo a striedmo. Nemal by kradnúť a hromadiť hmotné statky. Hromadenie sa považuje za následok strachu a malé dieťa je dovtedy šťastné, kým sa nemusí starať o svoj majetok. Dôležitá je pravdivosť k sebe a k iným. Za najväčšie prehrešky voči psychohygiene sa považujú: táranie, urážanie, ohováranie a nadávky. Humor, ktorý neuráža je dobrý a potrebný, pričom smiech má pozitívne účinky i na telesné zdravie.
Človek by mal prehovoriť len vtedy, ak je vnútorne presvedčený, že to čo povie je dobré, pravdivé a potrebné. Súčasťou všetkých etických pravidiel je neubližovanie a nenásilie. Pocity nenávisti, závisti a žiarlivosti sú najčastejšou príčinou chorôb. Podobne i nezmyselné súťaženie a pýcha sú škodlivé. Odporúča sa v dobrom myslieť i na nepriateľa. Úprimnosť a pravdivosť je potrebná, nesmie však urážať. Na druhej strane sa však nedá byť s každým zadobre. Jedine v krajinách s vysokou hustotou obyvateľstva napr. Japonsku je zvykom neprejavovať navonok emócie a povedať každému to, čo sa očakáva že chce počuť. Z hľadiska zdravého spôsobu života sa považuje za vhodnejšie nahromadené emócie vnútorne precítiť a odreagovať tak aby to nikomu neublížilo.

EMÓCIE
Dieťa prežíva svoje emócie veľmi intenzívne. Mnohé nepriaznivé emócie dospelých sú spôsobené nevhodným jedlom, prebytkom alebo nedostatkom stimulačných látok (káva, alkohol), z hormonálnych zmien, z únavy, meteorologických podmienok a pod. Každý by sa mal naučiť spoznávať svoje emócie, odhaľovať ich príčiny a správnym spôsobom s nadhľadom vyjadriť svoje pocity.  Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že emócie sú prirodzené a nie je potrebné im venovať zbytočne veľa pozornosti. V takom prípade sa môžu fixovať na určité prostredie alebo na niektorých ľudí. Emócie sa dajú ťažko ovplyvniť vôľou, je možné ich však regulovať celkovým uvoľnením, zmenou dýchania,  rozptýlením pozornosti a pod. Nepriaznivé pocity sú postupom času menej intenzívne, našťastie ľudská pamäť má prirodzenú vlastnosť zabúdať na nepriaznivé udalosti

BIORYTMY

Denné
Za vhodný čas na prebúdzanie sa považuje čas medzi 4. - 6. hodinou ráno. Spánok je vtedy povrchnejší s prevahou snových fáz. Vhodný čas na raňajky je po 8. hodine, kedy je organizmus pripravený na príjem potravy. Väčšina ľudí je najvýkonnejších medzi 10. - 14. hodinou, obed by nemal preto veľmi zaťažovať organizmus. Odpoludňajší čas je ideálny pre športové alebo fyzické aktivity. Posledné jedlo by sa malo podávať do západu slnka (do 20. hodiny).  Večer je ideálne stretnúť sa s priateľmi, počúvať hudbu a venovať sa činnostiam ktoré rozvíjajú ducha. Je vhodné odpútať sa od denných a pracovných starostí. Denný biorytmus môže byť u niektorých ľudí posunutý (tzv. ranné a večerné typy).

Podľa ročných období
Podľa tradičnej indickej medicíny sa odporúča v zime dopriať si to najlepšie čo sa týka jedla, sexu i zábavy, aby sa zmiernili tvrdé podmienky prírody. Na jar je potrebné telo od následkov týchto radovánok očistiť. Odporúča sa odvodnenie, odhlienenie a liečebný pôst. Vhodné sú vychádzky do prírody, vôňa kvetov (v Japonsku je obľúbená sakura). Jar sa považuje za najvhodnejšie obdobie pre počatie dieťaťa. V lete je vhodné obmedziť jedlo i fyzickú aktivitu. Odporúčajú sa studené, sladké a tekuté jedlá. Na jeseň sa objavujú často pocity smútku, dajú sa zmierniť vhodnými aktivitami a zvýšeným dodržiavaním zásad psychohygieny

SPÁNOK
Spánok je nevyhnutný pre život. Po prebdení jednej noci objektívne neklesá výkonnosť, i keď subjektívne sa takýto pocit môže dostaviť. Po 2-3 prebdených nociach vznikajú epizódy mikrospánku, po 8-10 neprespaných nociach človek zaspí i počas chôdze. Štyri hodiny hlbokého bezsenného spánku obnovia energiu lepšie ako 8-10 hodín spánku prerušovaného nepríjemnými snami.

Spánková hygiena:
dodržiavať pravidelný čas zaspávania i prebúdzania (s odchýlkou 30 minút)
Vyhýbať sa dennému driemaniu
Posteľ využívať výlučne len pre spánok, eventuálne pre sexuálne aktivity. Neodporúča sa v posteli čítať, jesť alebo pozerať televízor.
Alkohol a kofeín narušujú fyziologické striedanie fáz spánku, pričom takýto spánok neregeneruje organizmus. Neodporúča sa požívanie kávy alebo alkoholu 4-6 hodín pred spánkom.
Ak spánok neprichádza do 30 minút, je vhodné posteľ opustiť a venovať sa iným aktivitám.
Vyhýbať sa používaniu liekov na spanie, ktoré sa po čase stávajú neefektívnymi a paradoxne zhoršujúcimi spánok. Väčšina liekov zhoršuje fyziologické striedanie spánkových fáz, vyvoláva závislosť a potrebu zvyšovať dávku, okrem toho majú i nežiaduce účinky.
Kvalitu a hĺbku spánku zlepšuje telesná námaha alebo sexuálna aktivita, nie však bezprostredne pred spánkom.
Po prvom rannom zobudení sa neodporúča znovu pokúšať sa zaspať. Takýto spánok je plytký a oslabuje duševnú aktivitu, prevažujú snové fázy. Vhodné je tento čas venovať sexuálnej aktivite, pretože hladina pohlavných hormónov je najvyššia medzi 6. –  8. hodinou ráno.
Priemerná potreba spánku:
Novorodenec: 16-18 hodín
3-roční:           12 hodín
v puberte:        8-10 hodín
25-45 roční:    6-8,5 hodín
nad 45 rokov:  6,5 hodín
FENG ŠUEJ
Považuje sa za umenie usporiadať život a priestor okolo seba v súlade so zákonmi vesmíru a je súčasťou tradičného čínskeho myslenia. Je to snaha o harmonizáciu energie doma a na pracovisku.  Posteľ nemá byť napríklad blízko dverí alebo okna, pracovník za stolom by nemal sedieť chrbtom k dverám ale ani k oknu, a mal by ako prvý vidieť tých čo prichádzajú.

PARTNERSKÉ VZŤAHY
Najdlhšiu trvácnosť majú vzťahy, ktoré sa vyvíjali postupne. Za ideálny vekový rozdiel medzi mužom a ženou sa považuje 7 rokov. Je dobré, ak partneri pochádzajú z podobného rodinného zázemia a majú rovnaký hodnotový systém.  Niektoré povahy sú protichodné, navzájom sa však v partnerstve dopĺňajú. Hádky sa neodporúča potláčať, mali by byť konštruktívne, nesmie sa pri nich však urážať a ponižovať (rany pod pás). Je dôležité aby sa postupne vytvoril i priateľský vzťah medzi partnermi, najmä po poklese intenzity sexuálnej príťažlivosti. Bigamia a veľký vekový rozdiel partnerov majú u niektorých ľudí za následok vznik rôznych ochorení.

RODINA
Všetky pokusy organizovať partnerský život inak ako v rodine boli neúspešné. Rodinné zázemie je pre každého dôležité a ovplyvňuje aj pracovný výkon. Úplná rodina je jediným predpokladom správnej výchovy detí. Má napomáhať členom rodiny dodávať istotu a duševnú vyrovnanosť. Navonok by mala rodina vystupovať ako jeden celok a konflikty by sa nemali riešiť v prítomností detí. Najväčšie umenie je naučiť sa neprenášať starosti a skrivodlivosti z práce domov a naopak. Najčastejšie hádky „pre peniaze“ majú často inú príčinu. Deti je potrebné viesť k samostatnosti od malička im rozdeliť úlohy v domácnosti a naučiť ich hospodáriť s peniazmi. (z každého príjmu sa odporúča 10% odložiť do banky a 5% rezervovať na darčeky). Nedostatok pozornosti, objatia a lásky zo strany každého rodiča sa však nedá vynahradiť peniazmi.

PRÁCA A PRACOVISKO
Dôležité je, aby každý vykonával prácu ktorá ho baví a napĺňa, vtedy sa stáva odolnejší voči chorobám. Preto je výhodné niekedy prijať zaujímavú ale menej platenú prácu – každému vyhovuje iný typ činnosti. Prácou sa človek začleňuje do spoločnosti a pokiaľ prácu nemá, cíti sa zbytočný a frustrovaný. Dôležitá je však atmosféra na pracovisku, ktorá môže byť príjemná alebo spojená s ohováraním, donášaním, či dokonca s cielenou likvidáciou pracovníka (mobbing). Stresujúce prostredie, autoritatívny šéf, závistliví a ohovárajúci kolegovia môžu pôsobiť deprimujúco na pracovníkov a znižovať ich pracovný výkon.

MANAŽÉR
Je najviac ohrozený civilizačnou „manažérskou chorobou“ – vysokým krvným tlakom, vredovou chorobou, infarktom srdca a pod. Vhodný je preto nácvik špeciálnych relaxačných techník a vymedzenie priestoru pre odpočinok. Manažér by mal dôverovať svojim podriadeným a delegovať na nich časť svojich právomocí, aby i v prípade jeho neprítomnosti firma fungovalo rovnako systémovo a dobre. Stresujúco pôsobí najmä nepretržite zapnutý mobilný telefón, nedostatok spánku, nadužívanie kávy, cigariet a pod. V prípade pocitu nenahraditeľnosti sa odporúča prechádzka po cintorínoch, ktoré sú plné „nenahraditeľných“ ľudí.

DOVOLENKA
Odporúča sa tráviť s celou rodinou a rozhodne vždy mimo bydliska. Dĺžka dovolenky by mala byť bez prerušenia aspoň 3 týždne. Za kratší čas za organizmus úplne nepreladí na odpočinkový režim. Neodporúča sa brať na dovolenku akúkoľvek prácu v súvislosti so zamestnaním. Pre duševne pracujúcich môže byť telesná práca napr. na chalupe najlepším odpočinkom. Je potrebné sa rozhodnúť, čo dovolenka bude aktívna – poznávacia (napr. pobyt v horách, prehliadky miest) alebo pasívna (napr. opalovanie na pláži). Okrem troch týždňov letnej dovolenky je vhodné stráviť týždeň v zimnom období v horách (lyžovanie).

STRES
Pôvodné adaptačné mechanizmy na nebezpečie sa môžu stať škodlivými pri nemožnosti telesnej aktivity (obrany). Všeobecne sa považuje sa škodlivé zadržiavať emócie, čo môže spôsobiť poruchu zdravia. Dôležité je ovládanie dýchania, ktoré sa pri strese stáva rýchlym a povrchným, potrebné je preto dýchať pomaly a hlboko. Relaxačné techniky ako napr. autogénnny tréning umožňujú nácvik telesnej i duševnej relaxácie. Potrebné je naučiť sa reagovať primerane na zdanlivo ohrozujúce podnety (neútočiť na muchu kanónom). Primerané prekážku človeka stimulujú (eustres), nadmerné vyčerpávajú (dystres) a spôsobujú ochorenia.

ZDRAVIE A CHOROBA
Zdravie je stav kedy optimálne a harmonicky funguje celý organizmus. Každý človek by sa mal naučiť rozlišovať, čo je pre jeho organizmus dobré a čo je škodlivé. Každý je preto za svoj zdravotný stav zodpovedný. Nevhodná záťaž organizmu, nedostatok odpočinku, neprimeraná strava, nadužívanie návykových látok, a hlavne stres môžu spôsobiť oslabenie imunitného systému a tým vznik ochorenia. Znečistenie životného prostredia a potravín spolu s chronickou únavou zvyšujú výskyt alergických ochorení u predisponovaných jedincov. Dobre fungujúci organizmus sa nenakazí ani v prítomnosti množstva baktérii a vírusov (napr. lekári prvého kontaktu sú len zriedkavo chorí). Dôležité je už v začiatku ochorenia zahájiť procesy podporujúce samoliečenie organizmu a odstránenie vyvolávajúcej príčiny.

STRACH A DEPRESIA
Je dôležité rozpoznať príčiny strachu. Pôvodne potrebný obranný mechanizmus sa stáva zbytočným, subjektívnym a symbolickým pocitom. Nepríjemné udalosti sa fixujú a sú spájané s určitým priestorom, udalosťou alebo človekom. Niekto má trému pred verejným vystúpením, iný sa obáva voľného priestranstva alebo výťahu. Vystupňovaním strachu vznikajú panické ataky s vegetatívnymi príznakmi (búšenie srdca, pocity na odpadnutie, strach zo smrti). Depresia je patologický pocit smútku bez konkrétnej príčiny. Tieto pocity sú intenzívne hlavne v ranných hodinách. Ľahšie formu je možné prekonať psychoterapiou a relaxačnými technikami (autogénny tréning), vhodná je však konzultácia s psychológom a liečba u neurológa alebo psychiatra.

AUTOGÉNNY TRÉNING
Je to relaxačná technika ktorá pomáha uvoľneniu a odstraňovaniu stresov. Cvičenia sú rozložené na niekoľko krokov, pričom každý sa cvičí asi týždeň. Postupne sa nacvičuje uvoľnenie svalstva horných, potom dolných končatín, až po pocity oťažievania končatín. Neskôr sa navodzujú pocity tepla v končatinách a v brušnej oblasti. Postupne sa navodí dokonalé uvoľnenie, ktoré je aj regeneruje organizmus. Vhodné je nacvičovať autogénny tréning pod vedením odborníka (psychológa).


Posledná aktualizácia: 27.12.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999