Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: Costenov syndrom
(číslo príspevku 3.762, zo dňa 25.07.2001. videné 12134x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 3762:
Costenov syndróm je iný názov pre syndróm (dysfunkciu) temporomandibulárneho kĺbu, alebo artralgiu (TMD = temporomandibulárna dysfunkcia). Syndróm podrobne opísal americký otorinolaryngológ James B. Costen v roku 1934. Porucha funkcie spojenia sánky (mandibuly) s kosťami lebky má mnohé príčiny – súvisí s poruchami samotného kĺbu a jeho obalov, s poruchami funkcie žuvacieho svalstva, nesprávnou polohou sánky, zlým stavom chrupu alebo so stresom. Prejavuje sa bolesťami v oblasti mandibulárneho kĺbu, v uchu, bolesťami pri zívaní alebo žuvaní, pískaním v uchu, bolesťami v uchu, za okom alebo v hrdle a ďalšími príznakmi. Vyskytuje sa častejšie u žien vo veku 20 – 40 rokov. V diagnostike sa používa rtg (napr. panoramatické rtg zubov, lebky) vyšetrenie krvi, a ďalšie pomocné vyšetrenia, aby sa odlíšila iná príčina syndrómu. Často je potrebné aj otorinolaryngologické konzílium. V liečbe je potrebné stomatologické alebo stomatochirurgické ošetrenie, podľa potreby aj protetické pomôcky (dlahy), lieky a potravinové doplnky znižujúce napätie svalov a zlepšujúce funkciu kĺbov – Condrosulf (chondroitin sulfát), Arthrostop alebo UltraGel, Geladrink a pod. Pri poruche funkcie kĺbu sa používa aj manipulačná liečba, fyzikálna terapia, lokálne obstreky bolestivých bodov, krajným riešením je chirurgická liečba. Často je prospešná aj úprava postele a podložky pod hlavu počas spánku. Potrebné je odstránenie všetkých porúch alebo zlých návykov v súvislosti s pohybom sánky (škrípanie zubov v spánku, obhrýzanie nechtov, nadmerné zívanie, neustále žuvanie, držanie predmetov pod bradou – telefón, husle a pod.). Všeobecne akceptovaným vyvolávajúcim faktorom je aj stres, preto ak sa odstránia všetky možné vyvolávajúce príčiny, obnoví sa správna funkcia mandibulárneho kĺbu a žuvacích svalov, je potrebné aplikovať niektoré z metód na prekonávanie stresu. Vzhľadom na komplexnosť a zložitosť problému je liečba často zdĺhavá a vyžaduje spoluprácu pacienta.