Autor otázky: Martina
Magneticka
(číslo príspevku 257.664, zo dňa 22.09.2023. videné 62x)
ODPOVEDAŤ
 

Text príspevku číslo 257664:
Dobrý večer mam44rokov vedel by mi niekto podľaV sagitálnej rovine zobrazená chrbtica v rozsahu Th11/12-S2.
Zobrazená časť miechy bez známok myelopatie, bez patol. ložiskových zmien.
Conus medullaris v úrovni L1. Spinálny kanál nezúžený.
Zobrazený skelet bez patologických ložiskových zmien.
Primeraná signálová intenzita diskov Th11-S1 - známka desikácie.
Na okrajoch stavc. tiel L chrbtice prítomné malé spondylofyty + viacetážové mierne facet. artrózy.
V úrovni Th11-L3 bez vyklenutia disku, bez kompresie nervových štruktúr. Neuroforameny voľné.
V úrovni L3/4 drobná široká dorzálna protrúzia disku, presahuje zadný okraj stavc. tela cca o 1-1,5mm,
jemne deformuje durálny vak. Neuroforameny významne nezúžené.
V úrovni L4/5 široká dorzálna protrúzia disku, presahuje zadný okraj stavc. tela cca o 1,5mm, jemne
deformuje durálny vak, form. sa korene L5bilat. v jemnom kontakte s diskopatiou. Neuroforameny mierne
zúžené diskopatiou+miernymi facet. artrózami.
V úrovni L5/S1 široká dorzálna protrúzia disku, presahuje zadný okraj stavc. tela cca o 2mm. Neuroforameny
mierne zúžené miernymi facet. artrózami, korene L5 bilat. v miernom kontakte, viac pravý.
Záver:
Ľahká spondylartróza L chrbtice.
Viacetážové diskopatie+mierne degener. zmeny L3-S1 (bližšie viď popis): v úrovni L4/5 form. sa korene
L5bilat. v jemnom kontakte s diskopatiou; v úrovni L5/S1 foraminálne korene L5 bilat. v miernom kontakte,
viac pravý s miernymi facet. artrózami.
Ďakujeme Vám za zaslanie pacienta a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. magnetickej rezonancie vysvetliť .. ďakujem
    Reakcie na príspevok:
  • Re: Magneticka (51x, Juraj, zo dňa 2023-09-26)