Počet liekov na Y je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Yasnal 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,58  1,12 
  Yasnal 10 mg; tbl flm 84x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 112,00   náhrada  37,74  3,36 
  Yasnal 5 mg; tbl flm 28x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  8,16  3,61 
  Yasnal 5 mg; tbl flm 84x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 56,00   náhrada  14,56  0,90 
  Yasnal Q- Tab 5 mg; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  8,16  3,61 
  Yasnal Q-Tab 10 mg; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,58  1,12 
  YESCARTA; dis inf 1x68 ml (vak etylénvinylacetátový); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XL03= () 1,00   náhrada  331 835,69  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  183,77  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  183,77  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  551,33  0,00 
  Yuflyma 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (pero napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  224,56  0,00