Počet liekov na H je 77 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Haemate P 1000 IU FVIII:C/2400 IU VWF:Rco; plv iio 1x1000 IU+1x15 ml solv.(liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD06=Faktor VIII. a VWF (GP NIE) 4,80   náhrada  664,23  0,00 
  Haemate P 500 IU FVIII:C/1200 IU VWF:Rco; plv iio 1x500 IU+1x10 ml solv.(liek.inj.skl.+liek.; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD06=Faktor VIII. a VWF (GP NIE) 2,40   náhrada  308,66  0,00 
  HALAVEN 0,44 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x2 ml/0,88 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XX41= () 0,41   náhrada  359,52  104,52 
  Haloperidol Decanoat-Richter; sol inj 5x1 ml/50 mg (amp.skl.hnedá); na recept; PSY; ATC=N05AD01=Haloperidol (GP ANO) 75,76   náhrada  10,22  0,00 
  Haloperidol-Richter ; gtt por 1x10 ml/20 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N05AD01=Haloperidol (GP ANO) 2,50   náhrada  1,76  0,00 
  Haloperidol-Richter; sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.); na recept; ATC=N05AD01=Haloperidol (GP ANO) 3,13   náhrada  2,83  0,00 
  Haloperidol-Richter 1,5 mg ; tbl 50x1,5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05AD01=Haloperidol (GP ANO) 9,38   náhrada  1,92  0,00 
  Harvoni 90 mg/400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg/400 mg (fľ.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP51= () 28,00   náhrada  13 460,52  0,00 
  HAVRIX 1440 Dosis adulta; sus inj 1x1 ml/1440 E.U. (striek.inj.skl.napln.s i; na recept; ind.obm. ATC=J07BC02=Vakciny proti hepatitide A, inaktivovany celobunkovy virus (GP NIE) 1,00   náhrada  23,79  0,00 
  HAVRIX 720 Junior monodose; sus inj 1x0,5 ml/720 E.U. (striek.inj.skl.napln.s ; na recept; ind.obm. ATC=J07BC02=Vakciny proti hepatitide A, inaktivovany celobunkovy virus (GP NIE) 1,00   náhrada  15,42  0,00 
  Hedonin XR 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Hedonin XR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Helex 0,25 mg; tbl 30x0,25 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 7,50   náhrada  1,00  0,80 
  Helex 0,5 mg; tbl 30x0,5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  1,92  1,51 
  Helex 1 mg; tbl 30x1 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  2,94  2,13 
  Helex SR 0,5 mg; tbl mod 30x0,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  1,86  0,64 
  Helex SR 1 mg; tbl mod 30x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  3,57  1,14 
  Helex SR 2 mg; tbl mod 30x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 60,00   náhrada  6,90  2,04 
  Helicid 10; cps dur 28x10 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovad; na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,95  3,39 
  Helicid 20; cps dur 28x20 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovad; na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,80  2,68 
  Helicid 20; cps dur 90x20 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  8,43  4,83 
  Helicid 40; cps end 28x40 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  5,81  3,57 
  Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok; plv por 1x75 mg (fla. polyst.); na recept; ATC=V04CX=Hexaminolevulinat (GP NIE) 1,00   náhrada  24,07  3,04 
  Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3-11 rokov, 45 mg prášok na perorálny roztok; plv por 1x45 mg (fla. polyst./tuby); na recept; ATC=V04CX=Hexaminolevulinat (GP NIE) 1,00   náhrada  21,03  0,00 
  HEMANGIOL 3,75 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x120 ml (liek.skl.); na recept; DER, HEM, ONK, PED; ind.obm. ATC=C07AA05= () 19,57   náhrada  184,32  0,00 
  Hemlibra 150 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,4 ml/60 mg (liek.inj.skl); na recept; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX06= () 4,00   náhrada  3 652,69  0,00 
  Hemlibra 150 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,7 ml/105 mg (liek.inj.skl); na recept; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX06= () 7,00   náhrada  6 384,41  0,00 
  Hemlibra 30 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/30 mg (liek.inj.skl); na recept; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX06= () 2,00   náhrada  1 831,53  0,00 
  HEPARIN LÉČIVA; sol inj 1x10 ml/50 K (liek.inj.skl.); na recept; ATC=B01AB01=Heparin (GP NIE) 5,00   náhrada  33,12  0,00 
  Herceptin 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01FD01= () 1,00   náhrada  378,11  175,02 
  Herceptin 600 mg injekčný roztok v liekovke; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD01= () 21,00   náhrada  1 120,76  0,00 
  HERPESIN 200 ; tbl 25x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=J05AB01=Acyklovir (GP ANO) 1,25   náhrada  8,62  3,69 
  HERPESIN 400 ; tbl 25x400 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J05AB01=Acyklovir (GP ANO) 2,50   náhrada  10,96  1,09 
  Herzuma 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01FD01= () 1,00   náhrada  203,09  0,00 
  Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke; sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+10 ihiel); na recept; ALG, INF, PED; ind.obm. ATC=J07CA09=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitide B (GP NIE) 10,00   náhrada  426,75  0,00 
  Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke; sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+20 ihiel); na recept; ALG, INF, PED; ind.obm. ATC=J07CA09=Vakcina proti difterii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitide B (GP NIE) 10,00   náhrada  426,75  0,00 
  Holoxan 1000 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 5x1 g (liek.inj.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA06=Ifosfamid (GP NIE) 5 000,00   náhrada  299,09  0,00 
  Holoxan 2000 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 5x2 g (liek.inj.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA06=Ifosfamid (GP NIE) 10 000,00   náhrada  598,18  0,00 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  183,78  0,00 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  183,78  0,00 
  Hukyndra 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (pero napl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  551,33  0,00 
  Hulio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.plast.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  320,16  136,36 
  Humalog 100 jednotiek/ml Junior KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  34,20  2,36 
  Humalog 100 U/ml Kwik Pen, injekčný roztok; sol inj 2x(5x3 ml) (skl. nap. v napln. pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 75,00   náhrada  72,86  9,18 
  Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 25,00   náhrada  19,42  0,00 
  Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni; sol inj 5x3 ml (nápl.skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  30,22  0,00 
  Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 75,00   náhrada  64,56  0,88 
  Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen, injekčná suspenzia; sus inj 5x3 ml (skl. nap. v napln. pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  35,37  1,39 
  Humalog Mix 50 100 U/ml KwikPen, injekčná suspenzia; sus inj 5x3 ml (skl. nap. v napln. pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  35,35  1,41 
  Human Albumin 200 g/l BAXALTA; sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.); na recept; ATC=B05AA01=Albumin (GP NIE) 1,00   náhrada  62,49  0,00 
  Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  216,77  0,00 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  428,47  244,67 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  259,47 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 329,77  778,36 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  218,71 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  218,71 
  Humulin M3 (30/70) Cartridge; sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  22,13  0,64 
  Humulin N (NPH) Cartridge; sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AC01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  22,08  2,02 
  Humulin R Cartridge; sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB01=Inzulin humanny (GP NIE) 37,50   náhrada  21,98  0,00 
  Hyalgan 20 mg/2 ml ; sol inj 1x2 ml/20 mg ( napln.inj.striek.); na recept; MFC, ORT, REU, UCH; ind.obm. ATC=M09AX01=Kyselina hyaluronova (GP NIE) 5,56   náhrada  29,48  20,63 
  HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA; tbl 20x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03AA03=Hydrochlorotiazid (GP ANO) 20,00   náhrada  1,79  0,00 
  Hydrocortison Léčiva ; ung 1x10 g (tuba Al); voľnopredajný; ATC=D07AA02=Hydrokortizon (GP NIE) 10,00   náhrada  2,25  1,28 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.+uzáver Al s ; voľnopredajný; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.+uzáver Al s p; na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE 100 mg; plo ijf 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  HYPNOGEN ; tbl flm 15x10 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 15,00   náhrada  2,47  1,73 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x100 ml (10 % IG)+1x5 ml (rHuPH20) (liek.; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 10,00   náhrada  721,40  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x200 ml (10 % IG)+1x10 ml (rHuPH20) (liek; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 20,00   náhrada  1 443,56  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (lie; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,50   náhrada  195,62  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x300 ml (10 % IG)+1x15 ml (rHuPH20) (liek; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 30,00   náhrada  2 160,16  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 5,00   náhrada  364,67  0,00 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,00  157,20 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,00  157,20 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl. SensoReady); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  333,88  150,08 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.skl.); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,00  157,20 
  Hyrimoz 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (pero napl. SensoReady); na recept; DER, GIT, OPH, REU; ind.obm. ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  411,85  187,29