Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  RAGWIZAX; lyo por 30x12 SQ-Amb (blis.Al/Al); ; ALG; ATC=V01AA10= () 30,00   náhrada  243,33  36,51 
  RAGWIZAX; lyo por 90x12 SQ-Amb (blis.Al/Al); ; ALG; ATC=V01AA10= () 90,00   náhrada  768,86  124,46