Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x150 mg (blis.aclar/Al); ; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R07AX02= () 28,00   náhrada  6 419,67  0,00