Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kevzara 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/150 mg (pero inj.napl.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC14= () 20,98   náhrada  832,74  66,61 
  Kevzara 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (pero inj.napl.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC14= () 27,97   náhrada  832,74  66,61