Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kyntheum 210 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 2x1,5 ml/210 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER; ind.obm.,ZP ATC=L04AC12= () 28,00   náhrada  1 002,11  0,00