Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MAVENCLAD 10 mg tablety; tbl 1x10 mg (blis.Al/Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA40= () 1,00   náhrada  1 458,85  7,79 
  MAVENCLAD 10 mg tablety; tbl 4x10 mg (blis.Al/Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA40= () 4,00   náhrada  5 804,25  0,00 
  MAVENCLAD 10 mg tablety; tbl 6x10 mg (blis.Al/Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA40= () 6,00   náhrada  10 224,42  1 518,04