Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Rapamune 1 mg obalené tablety; tbl obd 100x1 mg (blis.PVC/PE/Aclar/Al); ; NEF; ind.obm. ATC=L04AA10=Sirolimus (GP NIE) 20,00   náhrada  363,85  0,00