Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Abiraterón Krka 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC//papier/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abirateron Pharmagen; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterón Sandoz 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  573,02  0,00 
  Abiraterón Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterón STADA 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone Accord 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dá; ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone G.L. Pharma 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone Glenmark 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - priehľadné); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone Heaton 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone medac 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 28,00   náhrada  537,27  0,00 
  Abiraterone Mylan 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone Pharmevid 250 mg tablety; tbl 120x250 mg (fľ.HDPE); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  Abiraterone Vipharm 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  Abiraterone Zentiva; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  TATICA 500 mg; tbl flm 60x500 mg (blis. Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  575,65  0,00 
  ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVDC/PE/PVC/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  1 110,32