Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bortezomib Accord 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,08  0,00 
  Bortezomib EVER Pharma 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  400,08  267,00 
  Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  425,85  292,77 
  Bortezomib Glenmark 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  219,99  86,91 
  Bortezomib Pharmevid 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  157,00  23,92 
  Bortezomib Reddy 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  133,08  0,00 
  Bortezomib STADA; sol inj 1x3,5 mg/1,4 ml (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  339,75  206,67 
  Zegomib 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ATC=L01XG01= () 5,25   náhrada  145,89  12,81