Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Abevmy 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  558,95  28,39 
  Abevmy 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  147,21  14,57 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  530,50  0,00 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  132,64  0,00 
  Avastin 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  816,06  285,50 
  Avastin 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  219,49  86,85 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  530,50  0,00 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  139,93  7,29 
  Oyavas 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  530,50  0,00 
  Oyavas 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  132,64  0,00 
  VEGZELMA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  530,50  0,00 
  VEGZELMA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  132,64  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 80,00   náhrada  530,50  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FG01= () 20,00   náhrada  132,64  0,00