Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  GIOTRIF 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x20 mg (blis.PVC/PVDC-perf.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EB03= () 28,00   náhrada  1 785,80  0,00 
  GIOTRIF 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x30 mg (blis.PVC/PVDC-perf.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EB03= () 28,00   náhrada  1 785,80  0,00 
  GIOTRIF 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x40 mg (blis.PVC/PVDC-perf.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EB03= () 28,00   náhrada  1 785,80  0,00