Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Daruph 55 mg; tbl flm 60x55 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,42  0,00 
  Daruph 79 mg; tbl flm 30x79 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  885,58  0,00 
  Dasatinib Krka 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Krka 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Sandoz 70 mg; tbl flm 60x1x70 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Teva 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Teva 70 mg; tbl flm 60x1x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Zentiva 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  1 255,44  0,00 
  SPRYCEL 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  2 309,20  1 456,90 
  SPRYCEL 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01EA02= () 30,00   náhrada  2 496,69  1 241,25