Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Juluca 50 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/25 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR21= () 30,00   náhrada  666,39  0,00