Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  EDURANT 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AG05= () 30,00   náhrada  218,33  0,00