Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  VELBIENNE 2 mg/1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al); ; END, GYN; ATC=G03FA15= () 84,00   náhrada  23,65  0,00