Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Horime 10 mg/10 mg; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  19,81  1,72 
  Horime 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  24,62  4,28 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  8,98  2,95 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  19,81  1,72 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  10,52  3,74 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  24,62  4,28 
  Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  13,46  6,26 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  18,29  12,26 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  23,05  4,96 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  19,29  12,51 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  27,93  7,59