Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 25 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  8,56  2,02 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  23,04  3,42 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  10,14  1,86 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg; tbl flm 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  27,74  2,90 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 80 mg/10 mg; tbl flm 100(2x50)x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-; ; ATC=C10BA05= () 100,00   náhrada  35,19  4,79 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 80 mg/10 mg; tbl flm 30x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  10,56  1,44 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  31,01  24,47 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  60,92  41,30 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  33,71  25,43 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  60,92  36,08 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  17,90  11,36 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  47,70  28,08 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  19,48  11,20 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  52,73  27,89 
  Tulip Plus 10 mg/20 mg; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  9,52  2,98 
  Tulip Plus 10 mg/20 mg; tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  25,61  5,99 
  Tulip Plus 10 mg/40 mg; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  11,27  2,99 
  Tulip Plus 10 mg/40 mg; tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  30,83  5,99 
  Zetovar 10 mg/10 mg tablety; tbl 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  8,89  2,98 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  9,52  2,98 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  25,61  5,99 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  11,27  2,99 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  30,83  5,99 
  Zetovar 10 mg/80 mg tablety; tbl 30x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  12,10  2,98 
  Zetovar 10 mg/80 mg tablety; tbl 90x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  33,35  5,99