Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Entresto 24 mg/26 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x24 mg/26 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 14,00   náhrada  62,60  0,00 
  Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,41  0,00 
  Entresto 97 mg/103 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x97 mg/103 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,38  0,00