Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 23 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablety; tbl 30x2 mg/5 mg/0,625 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,13  2,58 
  Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,02  0,92 
  Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,96  1,31 
  Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  16,13  2,18 
  Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,82  2,73 
  Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,81  5,54 
  Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,77  3,13 
  Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,65  6,73 
  Lopridam 4 mg/1,25 mg/10 mg; tbl 30x4 mg/1,25 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  6,02  0,92 
  Lopridam 4 mg/1,25 mg/5 mg; tbl 30x4 mg/1,25 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  5,96  1,31 
  Lopridam 4 mg/1,25 mg/5 mg; tbl 90x4 mg/1,25 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  16,13  2,18 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/10 mg; tbl 30x8 mg/2,5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,82  2,73 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/10 mg; tbl 90x8 mg/2,5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,81  5,54 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/5 mg; tbl 30x8 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  8,77  3,13 
  Lopridam 8 mg/2,5 mg/5 mg; tbl 90x8 mg/2,5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  23,65  6,73 
  TRIPLIXAM 10 mg/2,5 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/2,5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  15,05  8,96 
  TRIPLIXAM 10 mg/2,5 mg/10 mg; tbl flm 90(3x30)x10 mg/2,5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  40,60  22,33 
  TRIPLIXAM 10 mg/2,5 mg/5 mg; tbl flm 30x10 mg/2,5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  14,19  8,55 
  TRIPLIXAM 10 mg/2,5 mg/5 mg; tbl flm 90(3x30)x10 mg/2,5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  38,14  21,22 
  TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/10 mg; tbl flm 30x5 mg/1,25 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  11,12  6,77 
  TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/10 mg; tbl flm 90(3x30)x5 mg/1,25 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  29,90  16,85 
  TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/5 mg; tbl flm 30x5 mg/1,25 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 30,00   náhrada  9,43  5,53 
  TRIPLIXAM 5 mg/1,25 mg/5 mg; tbl flm 90(3x30)x5 mg/1,25 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BX01= () 90,00   náhrada  28,95  17,25