Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MONOZIDE; tbl 28x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C09BA09=Fosinopril a hydrochlorotiazid (GP NIE) 28,00   náhrada  6,70  3,48