Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x20 mg (blis.Al/Al); ; GIT, HEM, HEP, INT; ind.obm. ATC=B02BX08= () 10,00   náhrada  622,36  5,96 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 15x20 mg (blis.Al/Al); ; GIT, HEM, HEP, INT; ind.obm. ATC=B02BX08= () 15,00   náhrada  929,48  4,86 
  Doptelet 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al); ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX08= () 30,00   náhrada  1 848,59  0,00