Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD15= () 98,00   náhrada  138,65  0,00 
  Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD15= () 30,00   náhrada  42,33  0,00