Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 33 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Vixargio 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  12,64  2,32 
  Xarelto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  22,46  12,14 
  Assubex 10 mg; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 14,00   náhrada  16,70  2,25 
  Assubex 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Assubex 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Rivaroxaban G.L. Pharma 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Rivaroxaban G.L. Pharma 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Vixargio 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  27,44  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Xanirva 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  30,66  0,00 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,05  29,15 
  Xarelto 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  60,13  2,31 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,05  29,15 
  Assubex 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  41,15  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  85,53  42,19 
  Assubex 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Assubex 20 mg; tbl flm 98x 20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Vixargio 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Vixargio 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  96,04  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,20  116,06 
  Xarelto 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  205,89  3,52 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,22  116,08